eng_flag.jpg
Přístroje pro environmentální diagnostiku

Sedimenty

V sekci Sedimenty nabízíme řadu vzorkovačů pro odběr porušených i neporušených vzorků sedimentů. Některé vzorkovače umožňují odběr neporušeného profilu sedimentů v délce do 2 m (včetně zvířeného sedimentu ve vodě u dna rybníků, nádrží a toků). Pro snažší orientaci v nabídce těchto přístrojů prosím najeďte kurzorem na tlačítko Sedimenty na výše zobrazené vodorovné liště.

Komorový vzorkovač s křídlem - sada do 2 m

Katalogové číslo: E 20.07

Pro vzorkování ve specifické hloubce v mokrých či suchých materiálech

Sada obsahuje: jádrový vzorkovač s klapkou, vrchní díl, prodlužovací tyče a příslušenství

Užitečný nástroj při odběru vzorků prášků, zrn, granulátů (< 3 mm) a past v sudech, nádržích a pytlích

Vzorkovač je vyroben z kvalitní nerezové oceli

Sada včetně transportního batohu

Volně padající jádrovač - souprava

Katalogové číslo: E 04.29

Pro odběr téměř neporušených vzorků z vrchních vrstev dnových sedimentů, (zpevněných i nezpevněných)

Hloubka průniku cca 30 - 80 cm, podle typu sedimentu

Možnost určení hloubky průniku a okamžitého popisu rozvrstvení sedimentu díky průhledné trubici

Rozměry vzorkovací trubice 76 x 66 mm, délka 100 cm

Pístový uzávěr brání ztrátě vzorku

Vodní sonda Watertrap, souprava do 25 m

Katalogové číslo: E 12.02

Využití pro měření přenosu pevných částic v řekách a jiných vodních tocích

Voda protéká tělem vzorkovače téměř stejnou rychlostí jako v okolním toku

Pomocí závaží spuštěného po závěsném laně a pružin dojde k oboustrannému uzavření vzorkovače

Použitelné do hloubky kolem 25 m

Vzorkovač je vyroben z nerezové oceli

Souprava pro vzorkování plavenin v tocích typ "Delftská lahev"

Katalogové číslo: E 04.31

Využití pro měření přenosu sedimentů v řekách a jiných vodních tocích od povrchu až do 0,1 m nad dnem

Voda protéká hubicí vzorkovače téměř stejnou rychlostí jako v okolním toku. Vysoký pokles rychlosti ve vzorkovacím prostoru způsobuje, sedimentaci unášeného materiálu

Vhodný do průtoků 2,5 m/s

Výměnné hubice různých průměrů

K dodání je také rám pro uložení vzorkovače na dno toku

Souprava pro sledování pohybu splavenin "Arnhemský" typ

Katalogové číslo: E 04.32

Vzorkovač se používá pro měření plavenin štěrkopísků a jemných štěrků do průměru zrna 5 mm ve vodních tocích

Ocasní ploutev namontovaná na rámu drží vzorkovač ve směru proudu

Snadné umístění pomocí navijáku z mostu či z lodi

Systém může ovládat jedna osoba

Secchi disk, bílý

Katalogové číslo: E 13.50

Jednoduchý prostředek pro měření hloubky viditelnosti

Hloubka viditelnosti se odečítá se z pásma na kterém disk visí

Průměr disku 200 mm

Měřící tyč úrovně sedimentu, standardní souprava do 4 m

Katalogové číslo: E 13.51

Pro určení horní hranice zvířeného sedimentu pod hladinou povrchových vod

Přídavné koleno umožňuje pracovat ze břehu

Obsahuje čtyři měřící hliníkové tyče délky 1 m se závitovým spojením a stupnicí po 5 cm

Nerezová mřížka umožňuje určení horní a dolní hranice zvířeného sedimentu

Standardní sada do hloubky 4 m, lze prodloužit do 7 m

Stránky