Přístroje pro environmentální diagnostiku

Vzorkování plavenin

Souprava pro vzorkování plavenin v tocích typ "Delftská lahev"

Katalogové číslo: E 04.31

Využití pro měření přenosu sedimentů v řekách a jiných vodních tocích od povrchu až do 0,1 m nad dnem

Voda protéká hubicí vzorkovače téměř stejnou rychlostí jako v okolním toku. Vysoký pokles rychlosti ve vzorkovacím prostoru způsobuje, sedimentaci unášeného materiálu

Vhodný do průtoků 2,5 m/s

Výměnné hubice různých průměrů

K dodání je také rám pro uložení vzorkovače na dno toku

Souprava pro sledování pohybu splavenin "Arnhemský" typ

Katalogové číslo: E 04.32

Vzorkovač se používá pro měření plavenin štěrkopísků a jemných štěrků do průměru zrna 5 mm ve vodních tocích

Ocasní ploutev namontovaná na rámu drží vzorkovač ve směru proudu

Snadné umístění pomocí navijáku z mostu či z lodi

Systém může ovládat jedna osoba

Vodní sonda Watertrap, souprava do 25 m

Katalogové číslo: E 12.02

Využití pro měření přenosu pevných částic v řekách a jiných vodních tocích

Voda protéká tělem vzorkovače téměř stejnou rychlostí jako v okolním toku

Pomocí závaží spuštěného po závěsném laně a pružin dojde k oboustrannému uzavření vzorkovače

Použitelné do hloubky kolem 25 m

Vzorkovač je vyroben z nerezové oceli