Přístroje pro environmentální diagnostiku

Infiltrace a hydraulická vodivost půdy

METER Group - KSAT - laboratorní permeametr

Katalogové číslo: MR 0201

Automatický laboratorní systém pro měření nasycené hydraulické vodivosti

Měření v režimu s konstantní a klesající výškou hladiny

Pro použití s půdními válečky o objemu 250 cm3

Plně automatizované vyhodnocení a Výpočet Ks pomocí připojeného PC

SW pro vizualizaci naměřených dat

Technické specifikace v přiloženém dokumentu

Tempská cela, přenosná sada 1428K

Katalogové číslo: SN 1428K

Obsahuje 5x Tempskou celu, 5x mosazný válec 6 cm, Pumpičku s manometrem 2005G2, 5x vzorkovací nádobku 50 ml

Sada dále obsahuje tlakový/vakuum rezervoár s pěti vstupy, přesnou bateriovou váhu, stojánek, hadičky, spojky a vše ostatní potřebné ke správnému měření

Objednat lze i set s bateriovou vakuovou/tlakovou jednotkou (model 2008) s vlastním přenosným kufrem a keramickými porézními destičkami (2bar)

Tempská cela 1400D

Katalogové číslo: SN 1400D

Cela k určení hydraulických vlastností neporušeného vzorku půdy

Dodávána v průměrech 5,72 cm a 8,85 cm

Na výběr z několika keramických destiček (0-2 bar) s různou propustností

Permeametr, otevřený okruh vody

Katalogové číslo: E 09.02.01

Pro zjištění saturované hydraulické vodivosti (propustnosti) neporušených půdních vzorků v pedologických válečcích

Koeficient propustnosti (K-faktor) udává přesné informace o vertikální a horizontální propustnosti půdy, o přítomnosti méně propustných vrstev bránící odtoku

Nevýhody otevřeného typu: umístění závislé na odpadu vody, nelze udržovat konstantní teplotu, větší spotřeba vody

Permeametr, uzavřený okruh vody

Katalogové číslo: E 09.02.02

Pro zjištění saturované hydraulické vodivosti (propustnosti) neporušených půdních vzorků v pedologických válečcích

Koeficient propustnosti (K-faktor) udává přesné informace o vertikální a horizontální propustnosti půdy, o přítomnosti méně propustných vrstev bránící odtoku

Výhody uzavřeného typu: umístění nezávislé na odpadu vody, lze udržovat konstantní teplotu, malá spotřeba vody

Uzavřený permeametéž obsahuje: zásobní nádoba na vodu, oběhové čerpadlo a filtr proti růstu řas ve vodě