Přístroje pro environmentální diagnostiku

Monitoring kolejiště

DGSI - Systém pro monitoring kolejiště

Katalogové číslo: DI 978065xx

Systém vhodný pro instalaci poblíž tunelů, stavebních prací, nebo pro oblasti, kde hrozí sesuv půdy

Dva typy senzorů: paraelní a kolmá instalace ve vztahu ke kolejnicím

Vhodné pro kontinuální měření s možností alarmových zpráv

Senzory měří náklony kolejiště ve dvou osách

Sisgeo - Monitoring vertikálního pohybu kolejí FLX-Rail

Katalogové číslo: SO - FLX-Rail

Systém pro monitoring průhybu a vibrací kolejnic (rail swing) při projetí vlaku

Výrazné zvýšení bezpečnosti provozu na trati díky včasnému odhalení problémů

Přichycení ke kolejnici silnými magnety - velmi snadná instalace

Optický princip měření

V klidovém stavu volitelně měření náklonu (triaxiální MEMS tiltmetr) a teploty kolejí (RTD)

Digitální výstup RS485

Sisgeo - Monitoring deformace kolejí RDS

Katalogové číslo: SO - RDS

Systém náklonoměrů monitorující průhyb a zkrut kolejí

Výrazné zvýšení bezpečnosti provozu na trati díky včasnému odhalení problémů

Automatický a pohodlný monitoring celého kolejiště

Měření pomocí přesného MEMS senzoru

Teleskopické spoje minimalizují vliv teploty

Průhyb kolejí měřen pomocí tiltmetrů na 1m, 2m nebo 3m dlouhých lištách

Zkrut kolejí měřen pomocí tiltmetrů instalovaných na pražcích

Rozsah +/-10° , na vyžádání +/-5°

Digitální výstup RS485

Vhodné pro lokality s kolejištěm nad tunely nebo pro kolejiště s výrazně rozdílným podložím