Přístroje pro environmentální diagnostiku

Fotosyntéza

LCpro T - nový přístroj pro měření průběhu fotosyntézy

Katalogové číslo: AC Lcpro T

Široký rozsah měření CO2 (0-3000ppm)

Barevný dotykový displej s vysokým rozlišením pro snadné zadávání dat a současné zobrazení všech měřených parametrů

Obsahuje dvě jednotky s LED diodami, verze RGB a bílá LED světelná jednotka umožňuje úrovně PAR až do 2500 µmo

GPS ukládá přesné souřadnice, kde byly odečtena data

Li-ion baterie s dlouhou životností, až 16 hodin provozu, nízká hmotnost

Široký rozsah regulace teploty v měřící hlavici (+ 14°C až - 10°C od teploty okolí)

Přístroj může být také naprogramován pro sledování teploty okolí

Připojit lze 8 různých měřících komor

Integrovaný USB port

iFL – kombinovaný přístroj pro studium fyziologie rostlin

Katalogové číslo: AC iFL

Automatizovaný systém kombinující chlorofyl fluorometr a IRGA analyzátor plynů

Interní paměť s kapacitou 2 GB. Rozšířitelná o SD karty

Velký barevný dotykový displej

Nový zmenšený IR senzor pro měření teploty v komůrce.

HDMI video výstup pro snadnou prezentaci výsledků měření.

Lci T kompaktní systém pro měření průběhu fotosyntézy

Katalogové číslo: AC Lci T

Navrženo pro dlouhodobé a spolehlivé provozování v náročných podmínkách

Měří fotosyntézu, transpiraci, substomatální COa stomatální vodivost

Rozsah měření CO2 0-2000ppm

Napájecí akumulátor 12V, nízká spotřeba, provoz až 10 hodin na jedno nabití

Rychlá měření za méně než 16 s

Široká nabídka měřících komor

Barevná dotyková obrazovka s vysokým rozlišením viditelná ze všech úhlů pro snadné zadávání dat a současné zobrazení všech měřených parametrů v reálném čase

Obsahuje dvě jednotky s LED diodami. Verze RGB umožňuje uživateli nastavit nejen intenzitu osvětlení, ale také poměr červené, zelené a modré barvy v aktinovém světle. Bílá LED světelná jednotka umožňuje úrovně PAR až do 2500 µmol

GPS ukládá přesné souřadnice zeměpisné šířky, délky a nadmořské výšky a umožňuje uživateli určit, kde byly odečteny hodnoty

Lehký a kompaktní systém pro použití v terénu, váha jen 2,4 Kg

LI-COR - LI-6800 - Přenosný přístroj pro měření fotosyntézy

Katalogové číslo: LI-6800x

Profesionální přenosný systém pro měření průběhu fotosyntézy

Patentovaná metoda měření A-Ci křivek - RACiR™ 

Možnost měření celého spektra veličin a získání hodnot ve velmi krátkém čase (méně než minuta)

Kapacita interních baterií: 6800 mAh

Baterie umožňují bezproblémový celodenní provoz

Integrovaný dotykový displej umožňuje zobrazení naměřených veličin

Možnost zobrazení naměřených veličin v tabulkové, i grafické formě

Široké spektrum měřících komůrek

Podrobná technická specifikace celého přístroje níže

LI-COR 6800-18 Aquatic Chamber - Měřící komora pro roztoky

Katalogové číslo: LI-6800-18

Komora 6800-18 se používá k měření asimilace uhlíku v ustáleném stavu a fluorescence chlorofylu a z roztoků

Komora je plně kompatibilní s LI-6800

Rychlost asimilace uhlíku je určována z hmotnostní bilancí proudu vzduchu před/po interakci s kapalným vzorkem

Koncentrace CO2 a vodní páry je měřena dvojicí vysoce přesných infračervených analyzátorů plynů (IRGA)

Rychlá ekvilibrace CO2 v plynné fázi a CO2 v roztoku pomocí provzdušňováním kapalných vzorků

LI-COR - LI-180 - Spektrometr

Katalogové číslo: LI-180

Díky novému CMOS lineárnímu senzoru je možné měřit intenzitu a skladbu vlnových délek v širokém spektru (380 - 780 nm)

Měření probíhá stisknutím jednoho tlačítka

Spektrální šířka pásma 12 nm

Hmotnost přístroje: 280 g

Software pro grafické zobrazení naměřených hodnot

Možnost připojení k PC, iOS, Android zařízení pro další zpracování a vizualizaci dat

Možnost měření PAR, PPFD, PFD a dalších veličin 

Světelný zdroj PAR pro gazometrické přístroje LCi a LCi-SD

Katalogové číslo: AC PLU5 – LED

LED technologie poskytující bílé světlo o intenzitě dosahující až 2000 µmol.m-2x s-12

Intenzita světla plynule nastavitelná v celém rozsahu

Napájení z externí baterie nebo přímo z jednotky LCi-SD

Hmotnost světelného zdroje 125 g, ovládací jednotky 245 g