Přístroje pro environmentální diagnostiku

Penetrometrie

Dynamická ruční penetrace

Katalogové číslo: CM 1124xx

K provádění lehkých sondáží DPL a DPL-5

Sonda je zarážena do půdního podkladu prostřednictvím beranidla o váze 10 kg

Soulad s normou DIN 4094

K dodání i v setu s přípravkem pro snadné vytažení, sondovacími tyčemi a pouzdrem pro přenos

Penetrační souprava GLG

Katalogové číslo: CM 11270x

Osvědčená metoda sondování GLG Lindemeyer dle normy DIN 4094

Vzhledem ke kompaktní konstrukci lze zařízení jednoduše transportovatelné a manipulovatelné v terénu

Prostřednictvím nástavců na obou kolech může být sondovací zařízení kdykoliv ustaveno do svislé polohy

Úprava na lehké, středně těžké nebo těžké sondování se provádí přidáním nebo odebráním závaží (2 x 20 kg) k základnímu 10 kg závaží

Protokolování průběhu sondování je ulehčeno počítadlem úderů a stupnicí na měření hloubky

Penetrograf STIBOKA, sada do 80 cm

Katalogové číslo: E 06.02

Měřící rozsah přístroje je 5 000 kN/m2 (5 MPa), pro měření do hloubek 0,8 m

Penetrografem mohou být prováděna souvislá měření do hloubky 0,8 m

Přístroj zaznamenává odpor každé vrstvy pisátkem do grafu

Slouží pro určení únosnosti půdy pro návrh základů ve stavebnictví (stavební práce, pokládání silnic, návrhy hrází, atd.)

Další použití je pro určení zhutnělých vrstev v půdním profilu pro zemědělské a parkové účely

Kapesní penetrometr

Katalogové číslo: E 06.03

Rozsah měření je do 500 kPa, hloubka penetrace 5 mm

Pro penetraci do povrchové vrstvy v terénu, nebo do odebraného půdního vzorku v laboratoři

Krátký penetrační hrot dovoluje mělká měření

Ruční penetrometer Eijkelkamp, sada do 3 m

Katalogové číslo: E 06.01.SB

Měřící rozsah 10 000 kN/m2 (10 MPa), max. hloubka 3 m

Přesnost je ± 8 % v doporučeném rozsahu měření

Pro měření umělého zhutnění, výzkum růstových vlastností rostlin, sledování kompaktních vrstev v půdě

Využití pro obecný výzkum půdy, měření umělého zhutnění, stanovení únosnosti půd a průchodnosti terénu pro vozidla

Instruktážní video na našem kanálu YOUTUBE

Ruční penetrometr pro povrchovou vrstvu

Katalogové číslo: E 06.06

Rozsah měření je do 6 000 kPa, k dispozici až 15 hrotů, hloubka penetrace do 10 cm

Měření na povrchu půdy, nebo horizontální měření v kopaných sondách

Množství kuželů a pružin může být kombinováno podle zhutnění půdy

Vhodný pro určení únosnosti povrchové vrstvy půdy, např. na golfových hřištích

Ruční penetrometer Eijkelkamp, sada do 1 m

Katalogové číslo: E 06.01.SA

Měřící rozsah 10 000 kN/m2 (10 MPa), max. hloubka 1 m

Přesnost je ± 8 % v doporučeném rozsahu měření

Pro měření umělého zhutnění, výzkum růstových vlastností rostlin, sledování kompaktních vrstev v půdě

Využití pro obecný výzkum půdy, měření umělého zhutnění, stanovení únosnosti půd a průchodnosti terénu pro vozidla

Stránky