Přístroje pro environmentální diagnostiku

Vzorkování kořenů

Vzorkovač pro trávníky

Katalogové číslo: E 05.03

Skládá se z nerezové trubice, sběrné nádobky a tyčky s ocelovou rukojetí

Vhodný pro výzkum trvalých travních porostů, pro parky a zahrady

Vzorek o průměru 23 mm a délce 5 cm nebo 10 cm

Profilový půdní vzorkovač, 10 x 5 cm, celková délka 50 cm

Katalogové číslo: E 05.08

Odběr půdních monolitů bez potřeby kopané sondy

Vhodné pro naprostou většinu typů půd

Vzorkování do hloubky 40 cm, průřez 10 x 5 cm

Snadná kvantifikace a posouzení kořenového systému

Wardenaarova sonda pro rašeliny, souprava do 1 m

Katalogové číslo: E 05.09

Rychlý odběr neporušeného vzorku v rašeliništích a mokřadech

Možnost okamžitého rozboru v lokalitě odběru

Vzorkování do hloubky 1 m

Výzkum kořenového systému v odebraném monolitu

Vhodný pro analýzy pylů a fosilií

Jednodílný kořenový vrták, průměr 8 cm

Katalogové číslo: E 05.01

Odběr neporušených vzorků kořenové zóny

Vrták obsahuje výtlačné zařízení pro vyjmutí odebraného vzorku

Vzorkování do hloubky 1 m

Délka vzorku 15 cm

Dvoudílný kořenový vrták, souprava do 2 m

Katalogové číslo: E 05.02

Odběr neporušených vzorků kořenové zóny

Vrták obsahuje výtlačné zařízení pro vyjmutí odebraného vzorku

Vzorkování do hloubky 2 m

Délka vzorku 15 cm

Ideální i pro vzorkování pod zpevněnými plochami (dlážděním).