Přístroje pro environmentální diagnostiku

Vzorkování kořenového systému

CI-600 In Situ Root scanner

Katalogové číslo: CE CI-600

CI-600 umožňuje nedestruktivní metodou zachytit kořenový systém dané rostliny v půdě v průběhu času

Přenosný přístroj s vysokou přesností rozlišení obrazu až do 23,5 milionů pixelů

Lineární skenování bez zkreslení

Velikost obrazu: 21,6 × 19,6 cm (8,5"x7,7")

Rychlost skenování: 30-300 sekund v závislosti na rozlišení skenování, (100 DPI - 600 DPI)

Rozměry snímací hlavy: 34,3 cm x 6,35 cm

WinRhizo - Detekce kořenového systému

Katalogové číslo: RS WinRhizo

Systém obrazové analýzy navržený pro detekci kořenového systému v různých formách

Morfologie, typologie, architektura a barevná analýza

Jednoduché snímání pomocí scanneru

Rychlé snímání a převod do PC

Kompatibilita s formáty .jpg a .tif

Jednodílný kořenový vrták

Katalogové číslo: E 05.01

Odběr neporušených vzorků kořenové zóny

Vrták obsahuje výtlačné zařízení pro vyjmutí odebraného vzorku

Vzorkování do hloubky 1 m

Délka vzorku 15 cm, průměr 8 cm

Pro lehčí půdy

Dvoudílný kořenový vrták

Katalogové číslo: E 05.02

Odběr neporušených vzorků kořenové zóny

Vrták obsahuje výtlačné zařízení pro vyjmutí odebraného vzorku

Vzorkování do hloubky 2 m

Délka vzorku 15 cm, průměr 8 cm

Ideální i pro vzorkování pod zpevněnými plochami (dlážděním).

Wardenaarův profilový vzorkovač pro rašeliny

Katalogové číslo: E 05.09

Rychlý odběr neporušeného vzorku v rašeliništích a mokřadech

Možnost okamžitého rozboru v lokalitě odběru

Vzorkování do hloubky 1 m

Výzkum kořenového systému v odebraném monolitu

Vhodný pro analýzy pylů a fosilií

Dělná válcová sonda - souprava do hloubky 40 cm

Katalogové číslo: E 04.17

Pro rychlé povrchové odběry neporušených půdních vzorků do ochranné folie

Vhodný pro výzkum kořenového systému, přesný popis půdního profilu, výzkum úrodnosti, chemismu a půdní biologie

Délka neporušeného vzorku 40 cm, průměr vzorku 50 mm

Instruktážní video na našem kanálu YOUTUBE

Profilový půdní vzorkovač, 10 x 5 cm, celková délka 50 cm

Katalogové číslo: E 05.08

Odběr půdních monolitů bez potřeby kopané sondy

Vhodné pro naprostou většinu typů půd

Vzorkování do hloubky 40 cm, průřez 10 x 5 cm

Snadná kvantifikace a posouzení kořenového systému