eng_flag.jpg
Přístroje pro environmentální diagnostiku

Zonální vzorkovače

Jednorázový vzorkovač podzemní vody, materiál HDPE

Katalogové číslo: 12.16.16

Určen pro jednorázové použití

Rozměry: délka 97 cm, průměr 40 mm, objem 1 l

Díky průhlednosti vzorkovače lze odebraný vzorek okamžitě vizuálně zhodnotit

Součástí balení je vypouštěcí zařízení.

K zajištění inertnosti celého vzorkovače lze dodat teflonem potažené jistící lanko.

Lze doplnit cívkou na lanko kat.č. 12.16.45 nebo 12.16.47.

Pneumatický zonální vzorkovač

Katalogové číslo: 425;105264

Pro vzorkování vody ale i bezvodých plovoucích (LNAPL) i bezvodých potápivých (DNAPL) kapalin

Ovládání stlačeným vzduchem, bez kontaktu se vzorkem

Vhodný pro zonální vzorkování z jezer, řek, nádrží a vrtů

Minimální narušení rozvrstvení kapalin ve vrtu

nedochází k mísení vzorků z různých vrstev

Jednoduché ovládání a čištění.

Zonální vzorkovač s kulovým uzávěrem (nerezový)

Katalogové číslo: 429

Jednoduché a levné zařízení pro profilování vrtů i otevřených vodních ploch

Použité materiály nerezová ocel, Teflon®, Viton®

Dvoukuličkový ventil ideálně chrání vzorek proti smísení při pohybu vzhůru

průměry vzorkovačů od 12,7mm až 50,8mm

Vzorkovací objemy od 50 ml do 1930 ml.

Zonální vzorkovač s kulovým uzávěrem (BioPVC)

Katalogové číslo: 428Bio

Jednorázový vzorkovač z PVC, samovolně rozložitelný při odložení na skládku komunálního odpadu

Zkosené konce brání zachytávání ve vrtech

Objem vzorku více než 1 l, součástí dodávky je i vypouštěcí přípravek

Průhledné provedení pro okamžitou vizualizaci vzorku, Tuhé tělo vzorkovače usnadňuje manipulaci

Testováno na nepropustnost při vzorkování dle SPLP EPA 1312 a na vzorkování těkavých látek dle EPA 8260 a EPA 8270

Van Dorn vzorkovač

Katalogové číslo: 12.06

Převážně určen k horizontálnímu vzorkování otevřených vodních ploch

Vzhledem k použitému materiálu je také vhodný ke vzorkování pobřežních vod a k analýze těžkých kovů

Objem 2,2 l

Vzorek nepřichází do kontaktu s kovovými částmi vzorkovače

Lze vzorkovat společně s CTD Diverem a kontrolovat hloubku, teplotu, případně konduktivitu

Kemmerer vzorkovač

Katalogové číslo: 12.07

Určeno pro vertikální vzorkování jezer, kanálů, studní a mořských vod

Objem 1,2 l

Vzorek nepřichází do kontaktu s kovovými částmi vzorkovače

Minimální možnost vertikální kontaminace vzorku

Lze vzorkovat společně s CTD Diverem a kontrolovat hloubku, teplotu, případně konduktivitu

Ocelový zonální vzorkovač, objem 250 ml do 20 m

Katalogové číslo: 12.04.xx

Skládá se z nerezové trubice otevřené na vrchním konci a s kulovým uzávěrem na dolním konci

Průměr 33 mm a objem 250 ml

Prvotřídní materiály zabraňují kontaminaci vzorku

Nižší únik těkavých látek, vířivost a oxidace při vypouštění vzorkovače za použití vyprazdňovacího zařízení

Snadné čištění rozpuštěnými kyselinami či louhy, alkoholy či detergenty (sterilizace je též možná)

Stránky