Přístroje pro environmentální diagnostiku

Měření radiace

SunScan SS1 - senzor slunečního záření pod listovou plochou

Katalogové číslo: DT SS1

Měří dopadající a propuštěné sluneční záření využitelné pro fotosyntézu rostlin

Zobrazuje index listové plochy (LAI), poskytuje informace o možném přírůstku biomasy

Při spojení se senzorem BF3 lze měřené hodnoty porovnávat s hodnotami přímé a rozptýlené sluneční radiace

Rozlišení: 0,3 µmol.m-2.s-1

Zařízení je napájeno 4xAA bateriemi s ochranou IP 65

ACCUPAR LP-80 - přístroj měřící fotosynteticky aktivní radiaci

Katalogové číslo: MR 40010

Umožňuje bezobslužné měření

Rozmezí záznamu dat od 1 min. - 1 h

Schopnost záznamu i přímého čtení dat

Rozlišení 2 µmol m-2s-1

Paměť 1 MB pro více než 2000 měření

Instruktážní video na YOUTUBE

SRS – senzory spektra odraženého záření

Katalogové číslo: MR 4036x

Měří dopadající a odražené záření od porostu

Vyhodnocení indexů NDVI a PRI

Index NDVI: Porovnání odrazivosti vlnových délek spektra: 630 nm (červená) a 800 nm (NIR)

Použití NDVI: stanovení LAI (Leaf Area Index), určení spotřeby uhlíku při fotosyntéze, fenologie rostlin

Index PRI: absorpce záření pigmentem Xanthofyl, měření vlnových délek: 531 a 570 nm

Použití PRI: určení efektivity využití slunečního záření

Možnost připojení k dataloggeru EM50.

LI-COR - LI-180 - Spektrometr

Katalogové číslo: LI-180

Díky novému CMOS lineárnímu senzoru je možné měřit intenzitu a skladbu vlnových délek v širokém spektru (380 - 780 nm)

Měření probíhá stisknutím jednoho tlačítka

Spektrální šířka pásma 12 nm

Hmotnost přístroje: 280 g

Software pro grafické zobrazení naměřených hodnot

Možnost připojení k PC, iOS, Android zařízení pro další zpracování a vizualizaci dat

Možnost měření PAR, PPFD, PFD a dalších veličin 

Mobilní zařízení pro měření a výzkum solární radiace

Katalogové číslo: xxx

Systémje vhodný pro studie a monitoring produkce či stresu rostlin, dopadů změn klimatu, odlesňování, mapování krajinného pokryvu, při měření bilancí plynů (flux towers)

Systém je vybaven dataloggerem s různými funkcemi včteně výpočtu NDVI a GPS modulu

Zákazník může objednat libovolné složení měřícího setu

Lze snadno rozložit a převážet mezi různými lokalitami.

"Mini" - systém pro měření úrovně osvětlení

Katalogové číslo: SS Mini

"Mini" systém pro měření úrovně osvětlení v mechu, krátkém drnu, trhlinách a jiných malých prostorech

Systém využívá optického vlákna o průměru 2,2 mm s kosinovou korekcí

Jednokanálové nebo duální provedení

Měřič fotosynteticky aktivní radiace

Katalogové číslo: SS SKx

Jednoduché, přesné a levné řešení pro pěstitele

Přímé měření úrovně fotosynteticky aktivní složky slunečního záření v rozsahu 400 - 700 nm

V nabídce je senzor pro energii záření s rozsahem 0-2000 W/m2 a senzor pro množství záření s rozsahem 0-20 000 µmol/m2s

Napájení na 9V baterii zajišťuje až 250 hodin provozu

Stránky