Přístroje pro environmentální diagnostiku

Tlakové desky a dynamometry

DGSI - Elektronický senzor sedání

Katalogové číslo: DI 2612xxx

Monitoring změn vertikální polohy při sedání základové půdy nebo v náspech a valech

Systém složen z měřící cely, rezervoáru, hadičky a tlakového senzoru

Měřící cela a tlakový senzor jsou umístěny pod sledovaným náspem

Pracuje na principu změny hydrostatického tlaku v závislosti na vertikální poloze cely

Přímá nebo nepřímá kompenzace barometrického tlaku

Rozměr měřící cely 30,5 x 30,5 cm

Sisgeo - Dynamometr pro testování zatížení pilířů

Katalogové číslo: SO - L2CT

Speciálně vyvinuté pro měření zatížení pilířů

Odolné kalené ocelové tělo válce

Velmi stabilní dlouhodobé měření pomocí Wheatstonova můstku

Rozsahy 3000 kN až 10000 kN

Výstup mV/V nebo 4-20mA

Sisgeo - Dynamometr - hydraulický

Katalogové číslo: SO - L2M0

Dynamometr vysoké kvality

Měření tlaku na kotvách

Verze pro měření s bezúdržbovým manometrem typu Bourdon

Možnost varianty s tlakovým sensorem s výstupem 4 - 20 mA

Design dynamometru výrazně snižuje vliv excentrického zatížení

Rozsahy 500 - 1500 kN

Sisgeo dynamometer hydraulický

Sisgeo dynamometr hydraulický není jediný přístroj, který vám nabízíme. Podívejte se také na Sisgeo dynamometr nebo Sisgeo dynamometr pro testování zatížení pilířů.

Sisgeo - Tlaková deska pro Flat Jack Test

Katalogové číslo: SO - L100

Měření tlaku v existujících konstrukcích

Různé tvary a velikosti desek

Měření pomocí pumpy s manomentrem

Možnost připojení tlakového sensoru pro záznam dat nebo bezpečnostní alarmy

Meření namáhání betonových konstrukcí nebo hornin, v tunelech, při rekonstrukcích budov

Sisgeo - Tlakové desky pro půdní měření

Katalogové číslo: SO - L140

Určené pro měření tlaku v půdě

Na principu vibrační struny či tenzometrického můstku (analogový výstup)

Odolná a vodotěsná konstrukce pro vysokou spolehlivost

Možnost odečtu hodnoty tlaku přenosným systémem nebo napojení na datalogger

Rozsah 0,2 - 10 MPa

Vhodné pro náspy, opěrné zdi

Sisgeo - Elektro-hydraulické tlakové desky

Katalogové číslo: SO - L2CE

Měření tlaku v ocelových konstrukcích, vzpěrách, rozpěrách, či podpěrných nosnících

Princip měření tenzometrický můstek (analogový výstup)

Možnost osadit speciálními deskami na rozložení bodového tlaku na ploše sondy (konvexní/konkávní desky)

Velmi robustní konstrukce

Rozsah 1900 nebo 3000 kN

Sisgeo - Hydraulické tlakové desky

Katalogové číslo: SO - L111

Určené pro měření tlaku v betonu, horninách, na kontaktu

Na principu vibrační struny či tenzometrického můstku (analogový výstup)

Po vytvrdnutí betonu okolo desky lze deska natlakovat tak, aby se obnovil dobrý kontakt s betonem

Odolná a vodotěsná konstrukce pro vysokou spolehlivost

Různé tvary a velikosti desek, pružná hadička pro snadnější instalaci

Možnost odečtu hodnoty tlaku přenosným systémem nebo napojení na datalogger

Rozsah 0,2 - 20 MPa

Stránky