Přístroje pro environmentální diagnostiku

Extenzometry

DGSI - Pásmový extenzometr s digitálním displejem

Katalogové číslo: DI 518115xx

Detekce deformací a změn vzdáleností mezi dvěma referenčními body

Monitoring tunelových stěn, šachet, jeskyní

Délky pásem 20 m a 30 m

Ocelové pásmo se značením po 1 mm

Provozní teplota 0 - 40°C

Hmotnost 2 kg

DGSI - Tyčový extenzometr

Katalogové číslo: DI 518158xx

Skládá se z úchytných kotev, soutyčí v ochraném potrubí, hlavice s referenčním bodem na zhlaví vrtu

Mechanické hlavice: ruční měření pomocí mikrometru

Elektronické hlavice pro kontinuální záznam dat

Ve vrtzu lze sledovat max. 6 zón

DGSI - Půdní extenzometr

Katalogové číslo: DI 517056xx

Pro sledování vodorovné deformace v půdě, přehradách a nádržích

Instalace v řadě podél osy očekávané deformace

Dva typy provedení: standardní provedení pro půdy, ocelové provedení pro sypané hráze

Kompatibilní s datalogery Campbell Scientific

Sisgeo - Drátový trhlinoměr (extenzometr)

Katalogové číslo: SO - D241

Měří vzdálenost mezi dvěma kotevními body

Ocelové nerezové lanko umožňuje měření mezi až 30 m vzdálenými body

Rozsah: 2000 mm

Výstup: 4 - 20 mA (potenciometr)

Použití typicky pro monitoring skalních masivů, nestabilních svahů, prasklin v horninách a kontrukcích

Pro přístroj se rovněž používá název Drátový extenzometr

Sisgeo - Náspový extenzometr

Katalogové číslo: SO - D232

Měří pohyb půdy v dané lokalitě (v ose instalace)

Určen pro trvalou instalaci, kotvící desky lze např. zabetonovat

Na principu vibrační struny (výstup frekvence)

Vestavěné měření teploty

Rozsah měření: 50 / 100 / 150 mm

Délka tyčí 1, 2 nebo 3 m, snadná montáž

Vysoce odolné kabely a konstrukce provedení

Vhodný pro větší půdní celky, jako například přehrady, základy, svahy a výkopy

Sisgeo - B.R.A.IN T-REX inkrementální extenzometr

Katalogové číslo: SO - T-REX

Lehký přenosný systém pro extenzometrické měření

Cívka s integrovanou baterií a Bluetooth přenosem

Ovládání pomocí aplikace B.R.A.IN v libovolném tabletu nebo mobilním telefonu (Apple nebo Android)

Výsledky importovatelné do desktopového softwaru KLION pro další zpracování

Sondu lze použít pro vertikální i horizontální měření

Na stejný kabel lze připojit vertikální, horizontální inklinmetrickou nebo spiralometrickou sondu

Standardní nebo robustní kabel

Měření pomocí magnetických prstenců na inklinometrickém pažení

Vzdálenost magnetických prstenců 1 m

Sonda měří oba prstence v jednom kroku, oproti standardním řešením se jedná se velmi přesné měření

Sisgeo - DEX and DEX-S 3D extenzo-inklinometr

Katalogové číslo: SO - DEX

Jedinečný  kontinuální 3D monitoring vrtu

Úspora nákladů za několik typů měření v rámci jednoho vrtu

MEMS senzor

Varianta DEX-S 3D: biaxiální inklinometr a magnetický extenzometr v jednom těle sondy

Varianta DEX: pouze magnetický extenzometr, vertikální i horizontální instalace

DEX-S 3D pouze vertikální instalace, DEX vertikální i horizontální instalace

Stránky