Přístroje pro environmentální diagnostiku

Vodoměry pro vodovody a kanalizace

GWF - SONICO EDGE®

Katalogové číslo: GWF - Sonico Edge

Pro potrubí DN 50 - 300 mm

4D technologie® měří nejlépe ve své třídě vysoké a nízké průtoky (od 0,005 m3/h a do > 90 m3/h)

Okamžitá detekce úniků a poruch v síti

Úplná flexibilita instalace, instalace je možná blízko tvarovek, čerpadel nebo ventilů

Homogenní měřicí trubka ve tvaru 4D se suchými senzory a bez překážek a dutin

Minimální tlaková ztráta snižuje provozní náklady

Suché senzory vedou k prodloužení životnosti měřidla

Spolehlivost a odolnost proti znečištění

Minimální tlaková ztráta < 0,04 baru

Tlakové třídy až do PN 16

Obousměrné měření průtoku

Střední teplotní rozsah 0,1 °C až + 50 °C

Stupeň krytí IP68

Odolnost proti neoprávněné manipulaci

Integrované měření teploty média

Detekce vzduchu

Externí napájení

Schválená automatická detekce směru proudění podle normy WELMEC 7.2

Využití pro měření průtoku vody, např. pitné, nebo užitkové vody

GWF - Q - Eye Radar - Stacionární bezkontaktní průtokoměr

Katalogové číslo: GWF - Qeye

Bezkontaktní přesné měření průtoku a hladiny v otevřených kanálech  nebo v potrubí s volnou hladinou

Ideální i pro silně znečištěné vody – odvodnění měst, čistírny odpadních vod, hydrologické aplikace

Radarový snímač rychlosti

Ultrazvukový, radarový nebo hydrostatický snímač hladiny

Měření nízkých rychlostí do 0,02 m/s

Obousměrné měření v celém rozsahu průtoku

Komunikace: Ethernet, Modbus RTU/TCP, volitelný modem 4G/3G/2G

Napájení: 100-240 V AC nebo 9-36 V DC

Kompaktní hliníkové pouzdro, IP66 (NEMA 4)

Snadná montáž během bez odstávky, minimalizace nákladů a doby instalace

Snadné a rychlé nastavení grafickým uživatelským rozhraním, není potřeba žádný speciální SW

Integrovaný přístupový bod Wi-Fi a LAN rozhraní, volitelné mobilní připojení