Přístroje pro environmentální diagnostiku

Pístové vzorkovače na tyči

Beeker sampler, standardní sada

Katalogové číslo: E 04.23.SA

Univerzální vzorkovač vhodný k odběru velmi vodnatých a nesoudržných sedimentů až nezpevněné písky a jemný štěrk (délka vzorku do 100 cm)

Díky unikátnímu pneumatickému uzávěru nehrozí ztráta vzorku z vzorkovače

Vzorkovač může být i zatloukán

Délka vzorku až 100 cm

Rozměr vzorkovací trubice 63x57 mm a délky 100 cm, nebo 150 cm

Beeker sampler, rozšířená sada

Katalogové číslo: E 04.23.SB

Univerzální vzorkovač vhodný k odběru velmi vodnatých a nesoudržných sedimentů až nezpevněné písky a jemný štěrk (délka vzorku do 150 cm)

Díky unikátnímu pneumatickému uzávěru nehrozí ztráta vzorku z vzorkovače

Vzorkovač může být i zatloukán

Délka vzorku až 150 cm

Rozměr vzorkovací trubice 63x57 mm a délky 100 cm, nebo 150 cm

Tato sada umožňuje dělení vzorku na parciální vzorky.

Multisampler - ovládaný táhlem, sada do 5 m

Katalogové číslo: E 12.42

Vhodný pro vzorkování zvodnělých pastovitých materiálů i velmi tekutých kalů

Pro vzorkování do hloubky 5 m i v anaerobních podmínkách

Minimální komprese odebíraného materiálu, možnost okamžitého vizuálního posouzení vzorku

Průměr válce 50 mm, délka 1 m, objem 1,14 l

Vzorek lze transportovat snadno do laboratoře v neporušeném stavu

Pístový vzorkovač - souprava do hloubky 5 m

Katalogové číslo: E 01.09.xx

Pro vzorkování méně soudržných půdních vrstev pod hladinou podzemní vody v hloubce do 5 m

Vzorky jsou více méně neporušené a jsou vhodné pro velmi přesný popis profilu odebraného materiálu

Délky odebraných vzorků: 50, 100, 150 nebo 200 cm

Vysoce kvalitní materiál (nerez ocel) s dlouhou životností

Pístový vzorkovač

Katalogové číslo: E 01.09.01

Vhodný pro odběr vzorků méně soudržných vrstev pod hladinou podzemní vody

Vhodný pro odběr sedimentů s vysokým obsahem písku

Pístové vzorkovače lze dodat pro odběr vzorků v délce 50, 100, 150 nebo 200 cm

Vysoce kvalitní materiál (nerez ocel) s dlouhou životností

Vzorkovač je dodáván vcelku nebo dělitelný