Přístroje pro environmentální diagnostiku

Kalcimetr

Kalcimetr pro určení uhličitanů v půdě

Katalogové číslo: E 08.53

Slouží pro současné určení obsahu uhličitanů v 5 vzorcích

Kalcimetr je dodáván kompletní s reakčními nádobami a zkumavkami (bez činidel)

K chemické reakci dochází do cca 1 hodiny

Uhličitany, které je obtížné rozpustit, jako např. mořské mušle vyžadují delší reakční čas