Přístroje pro environmentální diagnostiku

Předváděcí a výuková zařízení

METER Group - Minidisk infiltrometr

Katalogové číslo: MR 40300

Pro měření podtlakové infiltrace v terénu např. pro stanovení potřeby závlah

Vhodný pro výzkum náchylnosti půdy k erozi

Porézní kovový disk zaručuje přilnutí k povrchu materiálu

Výška 32,7 cm, objem nádržky 135 ml

Tloušťka porézní destičky 3 mm

Nastavení podtlaku 0,5 - 7 cm vodního sloupce

Instruktážní video na našem kanálu YOUTUBE

Sada pro vzorkování a klasifikaci půd

Katalogové číslo: E 08.15

Pro určení fyzikálních charakteristik půd a pH (orientačně)

Obsahuje edelmanův vrták, půdní sondýrku a fóliový vzorkovač pro neporušené vzorky

Součástí jsou: mini síta, bateriová váha, zrnitostní škálu, kniha půdních barev, kapes. penetrometr a měřič smykového napětí, nůž a sada krabiček na vzorky

K určení hladiny podzemní je v sadě pásmo délky 5 m

Orientačně lze určit i pH

Sada k určování základních vlastností půdy

Katalogové číslo: E08.14

Sada je určena pro výukové účely ve školách a pro farmáře či zahradníky

Obsahuje malou sondýrku pro vzorkování ornice

Dále osahuje: sadu mini sít, palcovou špachtli, knihu půdních barev, kapesní penetrometr, pH indikátor a přepravní pouzdro

Umožňuje pouze odběr povrchových vrstev (ornice)