eng_flag.jpg
Přístroje pro environmentální diagnostiku

Příslušenství k monitor. vrtům

Pneumatické nízkotlaké pakry

Katalogové číslo: ST 800

Jednoduché a levné pakry, tlakovatelné i ruční pumpičkou

Především pro krátkodobé použití ve vrtech o průměru 48 mm - 127 mm

Vyroben z uhlíkem vyztužené gumy (BCR) na tělu z PVC

Trubice z PVC nebo LDPE

Maximální ponor 46m

Filtrační písek, průměr zrn 1 - 1,6 mm

Katalogové číslo: E 10.98.03

Z 99,9 % se skládá z SiO2

Má extrémně nízký obsah stopových kovů a polycyklických aromatických uhlovodíků

Certifikát kvality ETU - hallmark

Pytel 25 kg

Dodává se i na paletě - 32 pytlů po 25 kg

Bentonitové tyče, průměr 34 mm, dl. 50 cm, 20 ks

Katalogové číslo: E 10.94

Bentonitové zátky se používají pro utěsnění vrtů, aby se zabránilo smísení vody z různých zvodní a šíření kontaminantů

Bentonitová ucpávka pro vrty Dirrect well , 20 ks.

Katalogové číslo: E 10.04.31

Průměr 35 x 15 mm, pro pažení 10 x 12 mm

Délka 50 cm, hmotnost 2 kg/m

Pro utěsnění otvorů okolo výstroje, aby se zabránilo mísení vody z různých zvodní

Spolehlivé utěsnění

Zhlaví vrtu, vnější průměr 126 mm, dl. 1 m, pozinkovaná ocel

Katalogové číslo: E 10.02.10

Ocelové kryty zhlaví vrtů s uzamykatelným víkem jsou dodávány v různých průměrech a délkách

Zhlaví vrtu, vnější průměr 77 mm, dl. 1 m, pozinkovaná ocel

Katalogové číslo: 10.02.08

Ocelové kryty zhlaví vrtů s uzamykatelným víkem jsou dodávány v různých průměrech a délkách

Zhlaví vrtu, vnější průměr 44 mm, dl. 1 m, pozinkovaná ocel

Katalogové číslo: E 10.02.07

Ocelové kryty zhlaví vrtů s uzamykatelným víkem jsou dodávány v různých průměrech a délkách

Stránky