Přístroje pro environmentální diagnostiku

Sedimenty

V sekci Sedimenty nabízíme řadu vzorkovačů pro odběr porušených i neporušených vzorků sedimentů. Některé vzorkovače umožňují odběr neporušeného profilu sedimentů v délce do 2 m (včetně zvířeného sedimentu ve vodě u dna rybníků, nádrží a toků). Pro snažší orientaci v nabídce těchto přístrojů prosím najeďte kurzorem na tlačítko Sedimenty na výše zobrazené vodorovné liště.

Rašelinová sonda (Peat Sampler), sada do 10m

Katalogové číslo: E 04.09

Rašelinový vzorkovač je vhodný pouze pro měkké materiály - nesmí být zatloukán kladivem

Odebírá poloporušený vzorek o délce 50 cm

Vzorkuje zvodnělé i suché materiály - efektivní vzorkování mladých rašelin a sedimentů

Hloubka do 10 m, objem sondy 0,5 l,

Vzokovač je vyroben z nerezové oceli

Beeker sampler, standardní sada

Katalogové číslo: E 04.23.SA

Univerzální vzorkovač vhodný k odběru velmi vodnatých a nesoudržných sedimentů až nezpevněné písky a jemný štěrk (délka vzorku do 100 cm)

Díky unikátnímu pneumatickému uzávěru nehrozí ztráta vzorku z vzorkovače

Vzorkovač může být i zatloukán

Délka vzorku až 100 cm

Rozměr vzorkovací trubice 63x57 mm a délky 100 cm, nebo 150 cm

Beeker sampler, rozšířená sada

Katalogové číslo: E 04.23.SB

Univerzální vzorkovač vhodný k odběru velmi vodnatých a nesoudržných sedimentů až nezpevněné písky a jemný štěrk (délka vzorku do 150 cm)

Díky unikátnímu pneumatickému uzávěru nehrozí ztráta vzorku z vzorkovače

Vzorkovač může být i zatloukán

Délka vzorku až 150 cm

Rozměr vzorkovací trubice 63x57 mm a délky 100 cm, nebo 150 cm

Tato sada umožňuje dělení vzorku na parciální vzorky.

Drapák typu Van Veen

Katalogové číslo: E 04.30

Nejrychlejší určení typu horní vrstvy sedimentu

Vzorek je odebírán pomocí svírajících se čelistí (únik vzduchu při odběru je zajištěn)

Objemy čelistí 0,5, 2 a 6 litrů

Hloubka odběru podle lana 15, 25 a 40 m

Konstrukce z inertní nerezové oceli

Instruktážní video na našem kanálu YOUTUBE

Multisampler - ovládaný táhlem, sada do 5 m

Katalogové číslo: E 12.42

Vhodný pro vzorkování zvodnělých pastovitých materiálů i velmi tekutých kalů

Pro vzorkování do hloubky 5 m i v anaerobních podmínkách

Minimální komprese odebíraného materiálu, možnost okamžitého vizuálního posouzení vzorku

Průměr válce 50 mm, délka 1 m, objem 1,14 l

Vzorek lze transportovat snadno do laboratoře v neporušeném stavu

Pístový vzorkovač - souprava do hloubky 5 m

Katalogové číslo: E 01.09.xx

Pro vzorkování méně soudržných půdních vrstev pod hladinou podzemní vody v hloubce do 5 m

Vzorky jsou více méně neporušené a jsou vhodné pro velmi přesný popis profilu odebraného materiálu

Délky odebraných vzorků: 50, 100, 150 nebo 200 cm

Vysoce kvalitní materiál (nerez ocel) s dlouhou životností

ClariVUE10 - senzor zákalu

Katalogové číslo: CC Clarivue10

Velmi přesný a odolný ponorný senzor zákalu s bočním rozptylem

Rozsah měření zákalu: 0 až 4000 FNU

Rozlišení: 0,2 FNU

Přesnost: ± 2 % nebo 0,5 FNU

Splňuje normu ISO 7027

Výstup: SDI-12

Hmotnost: 158, 76 g

Stránky