Přístroje pro environmentální diagnostiku

Půdní klasifikace

Sada pro vzorkování a klasifikaci půd do 2 m

Katalogové číslo: E 08.15

Pro určení fyzikálně chemických charakteristik zkoumané půdy přímo v terénu do hloubky 2 m

Obsahuje Edelmanův vrták, půdní sondýrku a fóliový vzorkovač pro neporušené vzorky

Součástí je i sada minisít, elektronická bateriová váha, zrnitostní škála, kniha půdních barev, kapesní penetrometr, měřič smykového tření, nůž a sada krabiček na půdní vzorky

K určení hladiny podzemní vody je v sadě pásmo délky 5 m

Z chemických vlastností lze orientačně určit i pH

Zrnitostní škály

Katalogové číslo: E 08.04

Pro orientační určení zrnitosti půdy, písku nebo jiného zrnitého materiálu přímo v terénu

Tato pomůcka vyhovuje normám ISO 565 a DIN 4188

Vzorek se umístí do střední části škály

Průměrná velikost zrn se posoudí porovnáním průměrné velikosti zrn vzorku a velikosti zrn standardních vzorků

Zrnitostní škály se dodávají se 6 nebo 10 standardními vzorky

Stanovení velikosti zrn od 63 - 2000 mikrometru

Kapesní sada výměnných sít

Katalogové číslo: E 08.05.04

Pro určení zrnitosti půdy, písku nebo jiného zrnitého materiálu přímo v terénu

Skládá se z kovového prstence a šesti kusů výměnných sít

Průměr sít 100 mm, otvory o průměru 2,0 - 0,063 mm

Kniha půdních barev - Munsell

Katalogové číslo: E XE.50315B

Snadné, rychlé a všeobecně uznávané určení typu půdy s využitím systému Munsell Color

Porovnatelné výsledky mezi jednotlivými výzkumníky, celosvětově využívaný systém

440 Munsell Color standardů, Munsell alfanumerický klíč, pojmenování barev podle ISCC-NBS, i pro rozdrcené horniny

Systém klíče k určení barev: Value (stupeň barevného jasu), Hue (barva, odstín), Chroma (stupeň sytosti barvy)

Desky knihy: 20 x 16 x 4 cm, Listy knihy: 18,5 x 11 cm, Hmotnost knihy: 0,5 kg

Geologické kladivo - špice nebo čepel

Katalogové číslo: E 99.07.0x

Špičaté nebo ploché geologické kladivo

Pro výzum hornin, nebo pro odběr tvrdých vzorků z jádrovek

Kniha půdních barev - Japonská verze

Katalogové číslo: E XE.50215B

Snadné, rychlé a všeobecně uznávané určení typu půdy s využitím systému Munsell Color

Porovnatelné výsledky mezi jednotlivými výzkumníky, celosvětově využívaný systém

115 Munsell Color standardů, Munsell alfanumerický klíč, pojmenování barev podle ISCC-NBS

Systém klíče k určení barev: Value (stupeň barevného jasu), Hue (barva, odstín), Chroma (stupeň sytosti barvy)

Desky knihy: 20 x 14 x 4 cm, Listy knihy: 18,5 x 11 cm, Váha knihy: 0,5 kg