Přístroje pro environmentální diagnostiku

Dendrologické přístroje

ArborSonic 3D Akustický tomograf

Katalogové číslo: FP AC3DTM

Přístroj umožňující nedestruktivní metodou posoudit a určit stav dřeva

Dokáže identifikovat skryté dutiny stanovit jejich tvar, zbytkovou stěnu dřeva a vyhodnotit celkový stav kmene

Princip měření: Potřebný počet senzorů je umístěn po obvodu kmene pomocí hřebů propojených snímači. Následně je na jednotlivé senzory poklepáno kladívkem. Přístroj vyhodnocuje dobu cesty zvukové vlny ke každému senzoru generované poklepáním kladivem na hřeb senzoru. Na základě času přenosu mezi senzory je možné stanovit stav dřeva

Tento přístroj zvyšuje bezpečnost občanů ve městech a obcích před pády stromů

Praktická ukázka z terénního měření v obci Karlík na našem YOUTUBE

Permanentní páska D1 pro měření obvodu kmenů

Katalogové číslo: MR D1

Jednoduchá, rychlá a neinvazivní instalace bez omezování růstu

Měřítko s noniem pro přesné čtení

Minimalizované tření, nízká teplotní roztažnost

Pro objemné kmeny lze spojit 2 pásky

Rozměry 2100 x 15 x 0,5 mm

Systém pro analýzu struktury porostu - HemiView

Katalogové číslo: DT HEMIv8

Analyzér hemisférických fotografií

Poskytuje data o struktuře korunového zápoje a indexu slunečního záření

Samonivelační kamera zajišťuje vždy přesnou horizontální polohu přístroje