eng_flag.jpg
Přístroje pro environmentální diagnostiku

Vzorkovače

Jednorázový vzorkovač podzemní vody, materiál HDPE

Katalogové číslo: 12.16.16

Určen pro jednorázové použití

Rozměry: délka 97 cm, průměr 40 mm, objem 1 l

Díky průhlednosti vzorkovače lze odebraný vzorek okamžitě vizuálně zhodnotit

Součástí balení je vypouštěcí zařízení.

K zajištění inertnosti celého vzorkovače lze dodat teflonem potažené jistící lanko.

Lze doplnit cívkou na lanko kat.č. 12.16.45 nebo 12.16.47.

Pneumatický zonální vzorkovač

Katalogové číslo: 425;105264

Pro vzorkování vody ale i bezvodých plovoucích (LNAPL) i bezvodých potápivých (DNAPL) kapalin

Ovládání stlačeným vzduchem, bez kontaktu se vzorkem

Vhodný pro zonální vzorkování z jezer, řek, nádrží a vrtů

Minimální narušení rozvrstvení kapalin ve vrtu

nedochází k mísení vzorků z různých vrstev

Jednoduché ovládání a čištění.

Zonální vzorkovač s kulovým uzávěrem (nerezový)

Katalogové číslo: 429

Jednoduché a levné zařízení pro profilování vrtů i otevřených vodních ploch

Použité materiály nerezová ocel, Teflon®, Viton®

Dvoukuličkový ventil ideálně chrání vzorek proti smísení při pohybu vzhůru

průměry vzorkovačů od 12,7mm až 50,8mm

Vzorkovací objemy od 50 ml do 1930 ml.

Zonální vzorkovač s kulovým uzávěrem (BioPVC)

Katalogové číslo: 428Bio

Jednorázový vzorkovač z PVC, samovolně rozložitelný při odložení na skládku komunálního odpadu

Zkosené konce brání zachytávání ve vrtech

Objem vzorku více než 1 l, součástí dodávky je i vypouštěcí přípravek

Průhledné provedení pro okamžitou vizualizaci vzorku, Tuhé tělo vzorkovače usnadňuje manipulaci

Testováno na nepropustnost při vzorkování dle SPLP EPA 1312 a na vzorkování těkavých látek dle EPA 8260 a EPA 8270

Van Dorn vzorkovač

Katalogové číslo: 12.06

Převážně určen k horizontálnímu vzorkování otevřených vodních ploch

Vzhledem k použitému materiálu je také vhodný ke vzorkování pobřežních vod a k analýze těžkých kovů

Objem 2,2 l

Vzorek nepřichází do kontaktu s kovovými částmi vzorkovače

Lze vzorkovat společně s CTD Diverem a kontrolovat hloubku, teplotu, případně konduktivitu

Kemmerer vzorkovač

Katalogové číslo: 12.07

Určeno pro vertikální vzorkování jezer, kanálů, studní a mořských vod

Objem 1,2 l

Vzorek nepřichází do kontaktu s kovovými částmi vzorkovače

Minimální možnost vertikální kontaminace vzorku

Lze vzorkovat společně s CTD Diverem a kontrolovat hloubku, teplotu, případně konduktivitu

Automatický, přenosný, kontinuální vzorkovač

Katalogové číslo: 12.10

Tento přenosný vzorkovač lze využít k automatickému vzorkování v přednastavených intervalech na potocích, řekách a jiných otevřených vodách

Pět různých typů vzorkovacích lahví (Standardně systém obsahuje 24 vzorkovacích lahví)

Jednoduchá a rychlá výměna vzorkovacích lahví

Díky silné izolaci si vzorkovač udržuje optimální vnitřní teplotu.

Vhodné ke sledování zdrojů pitné vody, zdrojů průmyslového znečištění, čistíren atp.

Stránky