Přístroje pro environmentální diagnostiku

Analýza půdního vzduchu

ACE - automatický systém pro měření výměny CO2 v půdě

Katalogové číslo: AC ACE

Automaticky uvolňuje místo měření mezi jednotlivými cykly, čímž je zaručena vysoká přesnost měření

Velmi citlivý infračervený analyzátor plynů je umístěn přímo v měřící komoře

Kompaktní, samostatná jednotka pro bezobslužné měření s možností síťování až 30 jednotek pod jedno řídící centrum

K dispozici jsou dva módy měření, otevřený s přesnějšími výsledky a uzavřený, který je více ovlivněn metodou měření, ale s velmi rychlým výsledkem.

Možnost rozšíření o 6 termistorů nebo temočlánků, 4 běžně dostupná vlhkostní čidla, PAR senzor nebo referenční válec pro stanovení nulové hodnoty CO2

Pro měření s vegetačním krytem lze dodat transparentní komoru

METER Group - SO-411 - měření kyslíku v půdě

Katalogové číslo: MR 41260

Senzor měří O2 v půdním prostředí

Vyhřívací element zabraňující kondenzaci

Měřící rozsah: 0 – 100%

Doba odezvy: 60 s

Rozměry: Délka: 68 mm x Průměr: 32 mm

Záruka 4 roky

LI-COR LI-7820 - Přenosný analyzátor plynů

Katalogové číslo: LI-7820

Přenosný analyzátor plynů N2O a H2O

Rozsah měření N2O: 0-100 ppm

Rychlá odezva (≤ 2 s, 0-330 ppb)

Nízká spotřeba (typicky 22 W)

Hmotnost přístroje včetně baterií 10,5 kg

Kompaktní a robustní voděodolné pouzdro

Provozní teplota: 25 °C až 45 °C

Kompatibilní s dalšími analyzátory výrobce - LI-870A, LI-7810, LI-8250

LI-COR - Soilflux - Analýzátor plynů v půdě

Katalogové číslo: LI-870A

LI 870A - Přístroj pro analýzu a měření CO2 a H2O – výměnu plynu z půdy

Možnost zobrazení hodnot v reálném čase

Hlavní výhodou je použití „smart“ komory

Zařízení je přenosné a jednoduché pro denní používání a provoz

Odolné a lehké provedení

Odolné proti prachu a vlhkosti

Malá spotřeba el. energie – baterie s kapacitou až pro 20 hod. provozu

LI 8100A – systém umožňující plně automatické měření výměny CO2 a H2O

Systém analyzuje data získaná z měření – umožňuje rovněž analyzovat data z dlouhodobých měření

Komory (Long Term Chambers) pro měření mohou být podle potřeby měření buď neprůhledné nebo průhledné 

Ecoprobe 5

Katalogové číslo: RS 99002s

Slouží k monitorování kontaminace půdního prostředí uhlovodíky a ostatními organickými látkami

Ideální kombinace nejmodernější PID a IR technologie nahrazuje několik samostatných analytických přístrojů malým kompaktním přístrojem

Mapování kontaminace přímo na dané lokalitě při současném měření široké skupiny organických látek a selektivním měření metanu, celkových uhlovodíkových látek, oxidu uhličitého (CO2), kyslíku, sacího podtlaku a teploty půdy

Plně integrovaný automatický systém ukládání dat pomocí satelitního navigačního systému GPS

Rozměry: 105 x 260 x 170 mm (včetně rukojeti), hmotnost: 3 kg, zdroj proudu: vnitřní akumulátor, kapacita paměti: ca 100 000 měřených hodnot

Přenosný systém pro měření půdní respirace

Katalogové číslo: ADC SRSD

Lehký a kompaktní s výdrží baterií až 16 hod, pro nezávislou práci v terénu, při samostatných nebo prostorových studiích.

K dispozici dvě varianty SRS 1000 T a SRS 2000 T s ovládací konzolí a měřící komorou včetně integrovaného, infračerveného, plynového analyzátoru

Oba systémy umožňují pracovat v takzvaném otevřeném režimu, který neovlivňuje koncentrace měřeného média a tím zajišťuje velmi přesné výsledky

Miniaturizovaný IRGA analyzátor s rozsahem 0-2000 (volitelně až 3000) ppm CO2 a přesností 1 ppm, s kompenzací na atmosférický tlak a teplotu s možností sledování vlhkosti v rozsahu 0-75mbar s přesností 0,1mbar.

Možnost použití transparentní komory pro měření fotosyntézy vegetačního krytu, možnost připojení PAR senzoru, grafický display.

Lanceta pro odběr půdních plynů BGLD-300

Katalogové číslo: US BGLD-300

Odběr půdních plynů v nesaturované a částečně saturované zóně

Odběr probíhá přes hydrofobický porézní teflon

Kontaminanty, voda i půda zůstávají mimo odběrové zařízení

Celková délka 300 mm, Ø8 mm, porézní vzorkovací část 270 mm

Stránky