Přístroje pro environmentální diagnostiku

Průtokoměry pro otevřená koryta a velká potrubí

GWF - Fluvius

Katalogové číslo: GWF - Fluvius

Pro řeky nebo kanály  od 20 do 1000 m šířky toku

Až 8 akustických měřicích cest zaručuje výjimečnou přesnost a linearita v celém měřicím rozsahu

Průtok je počítán pomocí měření průřezové plochy, výšky hladiny a rychlosti proudění

Měření v souladu s normou ISO 6416

Široký frekvenční rozsah – různé snímače podle mocnosti sedimentů a délky dráhy ultrazvukového paprsku

Automatická aproximace rychlostního profilu

Není nutná kalibrace na místě

Proměnlivé chování toku je zohledněno

Volitelný respondér pro jednu nebo více rovin, pak není nutné pokládat kabely pod dno řeky

Měření ve více rovinách s jednoduchými nebo kříženými cestami

Obousměrné měření v celém rozsahu průtoku

Přesnost obvykle ± 2 % z naměřené hodnoty průtoku

Měření nízkých rychlostí až do 1,5 mm/s

Interní datalogger s volitelným intervalem ukládání dat a datových přenosů

Rozhraní: VGA, klávesnice, myš, 4 x USB, 2 x RJ-45 (Ethernet)

Komunikace: RS-232, FTP, Modbus TCP (volitelně)

Napájení: 24 V DC

GWF - Ductus S - Ultrazvukové měření rychlosti v tlakových potrubích

Katalogové číslo: GWF - Ductus S

Pro potrubí DN od 100 do 5000 mm

Až 10 akustických měřicích drah

Výjimečná přesnost, opakovatelnost a linearita 

Úplná flexibilita instalace, instalace je  možná blízko tvarovek, čerpadel nebo ventilů

Patentovaná korekce rychlostního profilu,není třeba kalibrace

Měření nízkých  průtoků při rychlosti až do 1,5 mm/s

Rychlá detekce úniků vody

Možnost připojení pomocí svorky vně na potrubí bez odstávky potrubí

Nástěnný vysílač z ABS, IP65 (NEMA 4)

Smáčené senzory: Průchodka nebo z vnitřní strany potrubí

Umožňuje měření účinnosti turbíny a čerpadla v souladu s předpisy IEC 60041 a ASME PTC 18

Měření ve více rovinách s jednoduchými nebo kříženými drahami

Obousměrné měření v celém rozsahu průtoku

Přesnost až ± 0,15 % měřené hodnoty průtoku

Stabilita nuly < 1 mm/s, opakovatelnost < ± 0,02 %

Komunikace: RS-485, Modbus RTU/TCP, Ethernet, volitelně 4G/3G/2G

GWF - KANALIS - měření průtoků v otevřených korytech metodou Transit Time

Katalogové číslo: GWF - Kanalis

Měření ve více rovinách s jednoduchými drahami nebo drahami do kříže

Šířka kanálu 1 až 20 m

Obousměrné měření v celém rozsahu průtoku

Přesnost ± 2 % z naměřené hodnoty průtoku

Měření nízkých rychlostí až do 1,5 mm/s

Integrovaný přístupový bod Wi-Fi

Grafické uživatelské rozhraní

Všechny jednotky pro zobrazení a ukládání dat si může uživatel přizpůsobit podle svých potřeb

Předvolba typických průřezů nebo uživatelem definovaných nepravidelných tvarů.

Analogové vstupy pro externí snímače hladiny UZV,tlaková sonda,radar

Komunikace: RS-485, Modbus RTU/TCP, Ethernet, volitelně 4G/3G/2G

Napájení: 9-36 V DC nebo 100-240 V AC (50/60 Hz).

Interní úložiště dat 16 GB