Přístroje pro environmentální diagnostiku

Monitoring znečištění ovzduší

PCA Technologies - GUARDIAN 2 – monitoring znečišťujících látek v ovzduší

Katalogové číslo: PCAGuard

Inteligentní modulární  zařízení k monitoringu kvalitu ovzduší v reálném čase

Data jsou odesílána prostřednictvím GSM/GPRS na Cloud platformu

Nastavení limitních hodnot a zasílání varovných zpráv a upozornění

Plynné znečišťující látky:

 • CO, CO2, NO, NO2,NH3,SO2,02, O3, CI2,H2S,CH4, CH2O
 • VOC   (Těkavé organické látky)
 • Pevné prachové částice
 • PM10, PM2.5, PM1
 • Hladina hluku

Meteorologické parametry: Teplota a vlhkost, tlak, sluneční záření, rychlost a směr větru

Správa dat:

 • Kompletní datový management
 • Vizualizace dat ve formě grafů a tabulek
 • Zálohování a ochrana dat
 • Porovnávání  dat  z více stanic
 • Nastavení limitních hodnot a zasílání varovných zpráv a upozornění

PCA Techlonogies - OLFOSENSE – emisní monitoring pachových látek

Katalogové číslo: PCAOLFO

Inteligentní modulární  zařízení k emisnímu monitoringu pachových látek reálném čase s možností měření VOC, plynných znečišťujících látek, prachových částic a meteodat

Data jsou odesílána prostřednictvím GSM/GPRS na Cloud platformu

Možnost doplnění specializovaným softwarem SMIT pro modelování a predikci

Odour koncentrace (OU/m3), VOC (Těkavé organické látky), Plynné znečišťující látky, NH3 & H2S, Pevné prachové částice, PM10, PM2.5, PM1

Meteorologické parametry: Teplota a vlhkost, tlak, sluneční záření, rychlost a směr větru

Správa dat:

 • Kompletní datový management
 • Vizualizace dat ve formě grafů a tabulek
 • Zálohování a ochrana dat
 • Porovnávání  dat  z více stanic
 • Nastavení limitních hodnot a zasílání varovných zpráv a upozornění
 • Software SMIT pro modelování a predikci