Přístroje pro environmentální diagnostiku

Stanovení retenčních křivek

METER Group - WP4C - Měřič vodního potenciálu

Katalogové číslo: MR 40415

Rychlý přístroj pro měření vodního potenciálu v jakémkoliv porézním materiálu

Rychlost měření od 10 do 15 minut pro vzorky půdy, 20 minut pro rostliny rozsah -0,1 až -300 MPa

Rychlá kalibrace pro velmi přesná měření

Rozsah -0,1 až -300 MPa

Nové odolné senzory se snadnou údržbou

Instruktážní video na YOUTUBE

Extraktor 1500F2 15 bar - Pro stanovení retenčních čar

Katalogové číslo: SN 1500F2

Inovovaný extraktor do tlaku 15 bar

Nová povrchová úprava „Water Plus“

Vrstvy povrchové úpravy: zinková vrstva, zinková stříkaná vrstva, vrchní polyesterová barva

Zvýšená chemická a mechanická odolnost

METER Group - HYPROP 2

Katalogové číslo: MR 020210

Jednoduchá, přesná a rychlá Wind/Schindlerova metoda stanovení pF křivek evaporací

Neporušený půdní vzorek je umístěn na váhu za stálého měření matričního potenciálu 2 mikrotenziometry T5

Vysoká přesnost zvláště v rozsahu blízkému saturaci

Rozlišení matričního potenciálu 0,01 hPa a hmotnosti (objemu vody) 0,01 g

Přesnost: 1,5 hPa a 0,1 g.

Současné měření retence a nenasycené hydraulické vodivosti

Inovované odvzdušňování mikrotenziometrů

Video výrobce jak připravit vzorek zde

Tempská cela 1400D

Katalogové číslo: SN 1400D

Cela k určení hydraulických vlastností neporušeného vzorku půdy

Dodávána v průměrech 5,72 cm a 8,85 cm

Na výběr z několika keramických destiček (0-2 bar) s různou propustností

Tlakový extraktor 1600

Katalogové číslo: SN 1600

Standardní zařízenír pro výzkum hydrotenze a extrakci roztoků z půdních vzorků s pracovním tlakem až 5 bar

Hloubka tlakové nádoby 22 cm, průměr 30 cm

Na výběr z několika keramických desek od 0,5 bar do 5 bar

Lze umístit až 48 půdních vzorků s průměrem 5,7 cm

Objemový extraktor 1250B

Katalogové číslo: SN 1250

Extraktor umožňuje při každém zvýšení tlaku změřit a uchovat získanou kapalinu

Při použití vhodného příslušenství (1275) lze měřit hysterezi zkoumaného vzorku

Pracuje s tlakem 0-5 bar, keramické desky od 0,5 bar

Rozměry 28,6x28,6x28,6cm, váha 9,8kg

Pro odstranění kondenzace při měření lze doobjednat vyhřívání uzávěru extraktoru

Membránový extraktor 1000 - přetlakový

Katalogové číslo: SN 1000

Vhodný zejména pro půdy výrazně sesychavé a expanzivní

Pracuje s tlakem 0-15 bar

Obsahuje jednorázové celulózové membrány zamezující degradaci zkoumaného vzorku

Lze uzpůsobit pro vzorky až o výšce 7,62 cm

Vnitřní průměr funkční plochy extraktoru činí 28 cm

Stránky