Přístroje pro environmentální diagnostiku

Stanovení retenčních křivek

METER Group - WP4C - Měřič vodního potenciálu

Katalogové číslo: MR 40415

Rychlý přístroj pro měření vodního potenciálu v jakémkoliv porézním materiálu

Rychlost měření od 10 do 15 minut pro vzorky půdy, 20 minut pro rostliny rozsah -0,1 až -300 MPa

Rychlá kalibrace pro velmi přesná měření

Rozsah -0,1 až -300 MPa

Nové odolné senzory se snadnou údržbou

Instruktážní video na YOUTUBE

Extraktor 1500F2 15 bar - Pro stanovení retenčních čar

Katalogové číslo: SN 1500F2

Inovovaný extraktor do tlaku 15 bar

Nová povrchová úprava „Water Plus“

Vrstvy povrchové úpravy: zinková vrstva, zinková stříkaná vrstva, vrchní polyesterová barva

Zvýšená chemická a mechanická odolnost

METER Group - HYPROP 2

Katalogové číslo: MR 020210

Jednoduchá, přesná a rychlá Wind/Schindlerova metoda stanovení pF křivek evaporací

Neporušený půdní vzorek je umístěn na váhu za stálého měření matričního potenciálu 2 mikrotenziometry T5

Vysoká přesnost zvláště v rozsahu blízkému saturaci

Rozlišení matričního potenciálu 0,01 hPa a hmotnosti (objemu vody) 0,01 g

Přesnost: 1,5 hPa a 0,1 g.

Současné měření retence a nenasycené hydraulické vodivosti

Inovované odvzdušňování mikrotenziometrů

Video výrobce jak připravit vzorek zde

Systém několika průtokových cel

Katalogové číslo: 1441DL

Kompletní systém s 1, 3 nebo 6 průtokovými celami připravený k okamžitému použití

Založeno na průtokových celách série 1440DL

Dodávané průměry 3,81cm, 5,08 cm, 6,35 cm, 7,62 cm, 8,89 cm, 10,16 cm a 13,34 cm

Délky 15,2cm, 30,48cm a 60,96cm

Tempská cela, přenosná sada 1428K

Katalogové číslo: SN 1428K

Obsahuje 5x Tempskou celu, 5x mosazný válec 6 cm, Pumpičku s manometrem 2005G2, 5x vzorkovací nádobku 50 ml

Sada dále obsahuje tlakový/vakuum rezervoár s pěti vstupy, přesnou bateriovou váhu, stojánek, hadičky, spojky a vše ostatní potřebné ke správnému měření

Objednat lze i set s bateriovou vakuovou/tlakovou jednotkou (model 2008) s vlastním přenosným kufrem a keramickými porézními destičkami (2bar)

Tempská cela 1400D

Katalogové číslo: SN 1400D

Cela k určení hydraulických vlastností neporušeného vzorku půdy

Dodávána v průměrech 5,72 cm a 8,85 cm

Na výběr z několika keramických destiček (0-2 bar) s různou propustností

Tlakový extraktor 1600

Katalogové číslo: SN 1600

Standardní zařízenír pro výzkum hydrotenze a extrakci roztoků z půdních vzorků s pracovním tlakem až 5 bar

Hloubka tlakové nádoby 22 cm, průměr 30 cm

Na výběr z několika keramických desek od 0,5 bar do 5 bar

Lze umístit až 48 půdních vzorků s průměrem 5,7 cm

Stránky