Přístroje pro environmentální diagnostiku

V nedávné době jsme našemu zákazníkovi dodali novou vrtnou soupravu od našeho německého partnera Carl Hamm Geotechnik.

Zákazník: Ústav pro hydrodynamiku  AV ČR, v. v. i.
Datum realizace: 2020

Zákazník: Česká zemědělská univerzita v Praze - KVHEM
Datum realizace: 2020

Zákazník: Česká zemědělská univerzita v Praze - FLD
Datum realizace: 2019

Zákazník: České vysoké učení technické v Praze
Datum realizace: 2018

Zákazník: Městská část Praha 5, Odbor správy veřejného prostranství a zeleně
Datum realizace: 2019

Zákazník: RWA SLOVAKIA spol. s r.o. 
Období realizace: 2019

Zákazník: Ostravská univerzita - Katedra fyzické geografie a geoekologie
Období realizace: 2019

Zákazník: Ostravská univerzita - Katedra fyzické geografie a geoekologie
Období realizace: 2019

Zákazník: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
Období realizace: 2019

Stránky