eng_flag.jpg
Přístroje pro environmentální diagnostiku

Zákazník: Městská část Praha 5, Odbor správy veřejného prostranství a zeleně
Datum realizace: 2019

Zákazník: RWA SLOVAKIA spol. s r.o. 
Období realizace: 2019

Zákazník: Ostravská univerzita - Katedra fyzické geografie a geoekologie
Období realizace: 2019

Zákazník: Ostravská univerzita - Katedra fyzické geografie a geoekologie
Období realizace: 2019

Zákazník: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
Období realizace: 2019

Zákazník: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Období realizace: 2019

Zákazník: Slovenský hydrometeorologický ústav s.p.
Období realizace: 2017

Zákazník: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Období realizace: 2017

Zákazník: Mendelova Univerzita v Brně
Období realizace: 2017/2018

Zákazník: Česká Zemědělská Univerzita v Praze
Období realizace: 2016

Stránky