Přístroje pro environmentální diagnostiku

Automatické vzorkovače

Automatický, přenosný, kontinuální vzorkovač

Katalogové číslo: E 12.10

Tento přenosný vzorkovač lze využít k automatickému vzorkování v přednastavených intervalech na potocích, řekách a jiných otevřených vodách

Pět různých typů vzorkovacích lahví (Standardně systém obsahuje 24 vzorkovacích lahví)

Jednoduchá a rychlá výměna vzorkovacích lahví

Díky silné izolaci si vzorkovač udržuje optimální vnitřní teplotu.

Vhodné ke sledování zdrojů pitné vody, zdrojů průmyslového znečištění, čistíren atp.