Přístroje pro environmentální diagnostiku

Ostatní senzory a přístroje

VK1333 - systém pro testování pevnostních charakteristik křehkých materiálů v tahu

Katalogové číslo: IW - Triaxial laboratory

Upravený vzorek je uzavřen do tlakové komory

Simulaci vnějšího tlaku na plášť vzorku umožňuje speciálně zkonstruovaná tlaková komora

Štěpící tlak je vyveden do středu testovaného vzorku oděleně od tlaku na plášť

Na střed testovaného vzorku lze působit lineární i pulzní formou štěpícího tlaku

Technická specifikace ››

technická specifikace

     
Průtok vody 5 l /min-1  
Maximální napětí na plášťovém vzorku 12,5 Mpa  
Frekvence rázu 1 Hz  
Maximální pracovní tlak pro štěpení 49 Mpa  
Hlavní díly technologie Provozní zásobník vody, čerpadlo 5/4", olejové hospodářství, multiplikátory, ovládací panel, tlaková komora 137 011, manuál + technická dokumentace

WTR750 - technologie pro rázové rozrušování hornin v přírodních podmínkách

Katalogové číslo: IW - Triaxial In-situ

Zařízení pro vyvolávání hydraulických rázů v prostředí vyplněném tlakovou vodou

Jednoduché hydraulicky poháněné zařízení

Cílem je vytvářet v uzavřeném vodou vyplněném prostředí hydraulické rázy za účelem narušení okolního horninového prostředí

Technická specifikace ››

technická specifikace

     
Průtok vody 9 l /min  
Pozaďový tlak čerpadla Max. 450 bar  
Frekvence rázu 5 - 15 Hz  
Maximální pracovní tlak vyvolaný rázem Max. 750 bar  
Hlavní díly technologie Nádrž (IBC - kontejner), podávací čerpadlo, tlakové čerpadlo, rázové zařízení, snímač tlaků a průtoků (KANDT), zpětný ventil, senzor tlaku v rázovém okruhu, ovládací pult, vysokotlaké rozvody, dvojitý a vysokotlaký pakr, schválení rpo práci v podzemí, manuál + technická dokumentace