Přístroje pro environmentální diagnostiku

Ostatní přístroje pro odběr neporušených vzorků

Jádrový vzorkovač pro těkavé látky

Katalogové číslo: E 04.10

Vzorek je odebírán z běžných půdních vrtáků a vzorkovačů po vyzvednutí na povrch a je vhodný i pro kamenité půdy

Pro konzervaci vzorku lze použít metodu s použitím metanolu, Thiosíranu sodného nebo lze vzorek chladit

Uzávěry odběbrových válečků mají vnitřní inertní teflonovou vrstvu, která zaručuje stabilitu vzorku

Vzorkovač má objem 16ml, což odpovídá přibližně 25g (dle vzorkovaného materiálu)

Vzorkovač lze sterilizovat plamenem přímo v terénu

Jádrový vzorkovač 0212

Katalogové číslo: SN 0212

Odběr neporušených půdních vzorků do mosazných válečků o průměru 8,9 cm a výšce 3 a 6 cm

Vzorky v mosazných válečcích lze využít k modelování tenzních křivek

Vzorkovač je mimo jiné dodáván se dvěma řeznými hlavami a šesti měděnými válečky

Váleček o známém objemu umožňuje stanovit objemovou hmotnost vzorku

Váha 14,5 kg

Jádrový vzorkovač 0200

Katalogové číslo: SN 0200

Odběr neporušených půdních vzorků do mosazných válečků o průměru 5,7 cm a výšce 1, 3 a 6 cm

Vzorky v mosazných válečcích lze využít k modelování tenzních křivek

Vzorkovač je mimo jiné dodáván se dvěma řeznými hlavami a šesti měděnými válečky

Váleček o známém objemu umožňuje stanovit objemovou hmotnost vzorku

Hmotnost 5,2 kg

Fóliový vzorkovač pro těžké půdy - sada do 7 m

Katalogové číslo: E 04.15.SB

Pro odběr neporušených vzorků v těžkých půdách za použití nerezových trubic a řezné hlavice

Snadné vyjmutí neporušeného vzorku, který je odebrán do plastové fólie

Odebraný vzorek může být v neporušeném stavu odeslán do laboratoře

Pro určení úrodnosti půdy, výzkum struktury půdy, objemové hmotnosti, zrnitostního složení atd.

Vzorek má průměr 50 mm a délku 30 cm

Instruktážní video na našem kanálu YOUTUBE.

Souprava pro chemický průzkum půd do 5 m

Katalogové číslo: E 04.16

Vzorkování půdy pro určení přítomnosti velmi těkavých složek jako je benzen, xylen, toluen a chlorované uhlovodíky

Použitím speciální jádrové sady je možné co nejvíce zabránit možnému úniku či oxidaci těkavých látek v půdních vzorcích

Vzorek má objem 226 ml, odběr je možný až do 5 m

Metoda vyhovuje normě NEN 5743 (vzorkování půd či sedimentů s těkavými složkami)

Vzorek je odebírán do nerezového puzdra s těsnými víčky

Standardní sada RAW na řezání jádra

Katalogové číslo: E 08.09

Určeno pro mechaniku zemin

Průměr válečků 95,7 x 102 mm, výška 81,5 mm

Materiál válečků - nerez ocel

Dělná válcová sonda - souprava do hloubky 40 cm

Katalogové číslo: E 04.17

Pro rychlé povrchové odběry neporušených půdních vzorků do ochranné folie

Vhodný pro výzkum kořenového systému, přesný popis půdního profilu, výzkum úrodnosti, chemismu a půdní biologie

Délka neporušeného vzorku 40 cm, průměr vzorku 50 mm

Instruktážní video na našem kanálu YOUTUBE

Stránky