eng_flag.jpg
Přístroje pro environmentální diagnostiku

Ostatní přístroje pro odběr neporušených vzorků

Jádrový vzorkovač pro těkavé látky

Katalogové číslo: E 04.10

Vzorek je odebírán z běžných půdních vrtáků a vzorkovačů po vyzvednutí na povrch a je vhodný i pro kamenité půdy

Pro konzervaci vzorku lze použít metodu s použitím metanolu, Thiosíranu sodného nebo lze vzorek chladit

Uzávěry odběbrových válečků mají vnitřní inertní teflonovou vrstvu, která zaručuje stabilitu vzorku

Vzorkovač má objem 16ml, což odpovídá přibližně 25g (dle vzorkovaného materiálu)

Vzorkovač lze sterilizovat plamenem přímo v terénu

Jádrový vzorkovač 0212

Katalogové číslo: SN 0212

Odběr neporušených půdních vzorků do mosazných válečků o průměru 8,9 cm a výšce 3 a 6 cm

Vzorky v mosazných válečcích lze využít k modelování tenzních křivek

Vzorkovač je mimo jiné dodáván se dvěma řeznými hlavami a šesti měděnými válečky

Váleček o známém objemu umožňuje stanovit objemovou hmotnost vzorku

Váha 14,5 kg

Jádrový vzorkovač 0200

Katalogové číslo: SN 0200

Odběr neporušených půdních vzorků do mosazných válečků o průměru 5,7 cm a výšce 1, 3 a 6 cm

Vzorky v mosazných válečcích lze využít k modelování tenzních křivek

Vzorkovač je mimo jiné dodáván se dvěma řeznými hlavami a šesti měděnými válečky

Váleček o známém objemu umožňuje stanovit objemovou hmotnost vzorku

Hmotnost 5,2 kg

Vrijwitův vzorkovač - souprava do 3 m

Katalogové číslo: E 04.22

Jde o nerezový vzorkovač ve tvaru klínu, do půdy se zasouvá vertikálně za pomoci prodlužovacích tyčí

Vhodný pro odběr vzorků z téměř soudržných materiálů (jíl, hlinitý písek), z malých toků či zarostlých břehů

Lze vzorkovat půdy s množství kořenů a odumřelých organických materiálů

Délka vzorku 50 cm, max do 3 m

Fóliový vzorkovač pro lehké půdy - sada do 7 m

Katalogové číslo: E 04.15.SA

Pro odběr neporušených vzorků v lehčích půdách za použití nerezových trubic a řezné hlavice

Snadné vyjmutí neporušeného vzorku, který je odebrán do plastové fólie

Odebraný vzorek může být v neporušeném stavu odeslán do laboratoře

Pro určení úrodnosti půdy, výzkum struktury půdy, objemové hmotnosti, zrnitostního složení atd.

Vzorek má průměr 37 mm a délku 22 cm

Fóliový vzorkovač pro těžké půdy - sada do 7 m

Katalogové číslo: E 04.15.SB

Pro odběr neporušených vzorků v těžkých půdách za použití nerezových trubic a řezné hlavice

Snadné vyjmutí neporušeného vzorku, který je odebrán do plastové fólie

Odebraný vzorek může být v neporušeném stavu odeslán do laboratoře

Pro určení úrodnosti půdy, výzkum struktury půdy, objemové hmotnosti, zrnitostního složení atd.

Vzorek má průměr 50 mm a délku 30 cm

Instruktážní video na našem kanálu YOUTUBE.

Souprava pro chemický průzkum půd do 5 m

Katalogové číslo: E 04.16

Vzorkování půdy pro určení přítomnosti velmi těkavých složek jako je benzen, xylen, toluen a chlorované uhlovodíky

Použitím speciální jádrové sady je možné co nejvíce zabránit možnému úniku či oxidaci těkavých látek v půdních vzorcích

Vzorek má objem 226 ml, odběr je možný až do 5 m

Metoda vyhovuje normě NEN 5743 (vzorkování půd či sedimentů s těkavými složkami)

Vzorek je odebírán do nerezového puzdra s těsnými víčky

Stránky