Přístroje pro environmentální diagnostiku

Měření půdní respirace

EGA60 - Multi-sample soil respiration system

Katalogové číslo: AC EGA60

Laboratorní přístroj pro měření půdní respirace

Možnost analyzovat až 24 půdních vzorků současně

Dostupná verze s 5, 10, 15, 20 a 25 měřícími kanály

Analýza CO2 a H2O

Plně programovatelný průběh analýzy

Záznam dat na SD paměťovou kartu