Přístroje pro environmentální diagnostiku

Propustnost pro vzduch

Permeametr pro vzduch, souprava

Katalogové číslo: E 14.34

Pro určení propustnosti půdy pro vzduch

Velmi obsáhlá sada obsahuje vzduchový permeametr pro připojení k různým komorám

Měřící rozsah je od 0,03 do 60 cm3/s

Vestavěný datalogger, výstup RS 232, též vybaven konektorem pro tenziometr a senzor půdní vlhkosti

V sadě jsou obsaženy tři různé komory pro měření

Sada dále obsahuje též elektronický tenziometr , senzor půdní vlhkosti (na principu TD) pro připojení k permeametru, elektronickou váhu a kalibrační měřící komoru pro permeametr.