Přístroje pro environmentální diagnostiku

Laboratorní půdní vlhkoměry

TDR T3/22

Katalogové číslo: IO TDR T3/22

TDR sonda pro měření vlhkosti půdy a jiných materiálů

Pouze pro trvalou instalaci do plastových chrániček typu Tecanat

Průměr 22 mm

Vhodné pro menší objemy např. květináče

Možnost měření většího počtu vzorků bez přenesení kontaminace

Ambulantní odečet přes zobrazovací a záznamovou jednotku HD2

Systém pro měření půdní vlhkosti metodou TD -Trase 6050X2

Katalogové číslo: SN 6050X2

Pro laboratorní (nepřenosné) měření půdní vlhkosti až z 256 půdních sond

Rozsah měření 0 - 100 %, při přesnosti vyšší než 2 %

Měřená data mohou být stahována přímo přes Bluetooth nebo přenášena do vzdálených stanic přes CDMA nebo GSM sítě

K dispozici široká škála levných TD vlnovodů bez nutnosti kalibrace

Nutné napájení z elektrické sítě