eng_flag.jpg
Přístroje pro environmentální diagnostiku

Sedimenty

V sekci Sedimenty nabízíme řadu vzorkovačů pro odběr porušených i neporušených vzorků sedimentů. Některé vzorkovače umožňují odběr neporušeného profilu sedimentů v délce do 2 m (včetně zvířeného sedimentu ve vodě u dna rybníků, nádrží a toků). Pro snažší orientaci v nabídce těchto přístrojů prosím najeďte kurzorem na tlačítko Sedimenty na výše zobrazené vodorovné liště.

Vrijwitův vzorkovač - souprava do 3 m

Katalogové číslo: E 04.22

Jde o nerezový vzorkovač ve tvaru klínu, do půdy se zasouvá vertikálně za pomoci prodlužovacích tyčí

Vhodný pro odběr vzorků z téměř soudržných materiálů (jíl, hlinitý písek), z malých toků či zarostlých břehů

Lze vzorkovat půdy s množství kořenů a odumřelých organických materiálů

Délka vzorku 50 cm, max do 3 m

Profilový půdní vzorkovač, 10 x 5 cm, celková délka 50 cm

Katalogové číslo: E 05.08

Odběr půdních monolitů bez potřeby kopané sondy

Vhodné pro naprostou většinu typů půd

Vzorkování do hloubky 40 cm, průřez 10 x 5 cm

Snadná kvantifikace a posouzení kořenového systému

Wardenaarova sonda pro rašeliny, souprava do 1 m

Katalogové číslo: E 05.09

Rychlý odběr neporušeného vzorku v rašeliništích a mokřadech

Možnost okamžitého rozboru v lokalitě odběru

Vzorkování do hloubky 1 m

Výzkum kořenového systému v odebraném monolitu

Vhodný pro analýzy pylů a fosilií

Stránky