eng_flag.jpg
Přístroje pro environmentální diagnostiku

Ruční vrtání a vzorkování

Žlábkový vrták, model P, dl. 60 cm, pr. 19 mm

Katalogové číslo: E 04.03

Od ostatních se odlišuje kónicky se zužující řeznou hlavicí ve spodní části vrtáku

Nemusí se otáčet, poté co byl zasunut do půdy (je méně citlivý vůči zkrutu)

Vhodný pro půdní mapování, právě díky malému průměru a válcovité řezné části

Odebraný vzorek válcového tvaru

Standardní sada vrtáků do hloubek 7 m pro ruční vrtání nad i pod hladinou podzemní vody

Katalogové číslo: 01.12.SA

Pro vrtání do 7 m

Umožňuje vkládání pažnic do vrtu pro monitoring hladiny podzemní vody a vzorkování

Vhodná pro těžké, středně těžké i lehčí půdy

Možnost práce nad i pod hladinou podzemní vody

Speciální kalovky (bailery) umožňují vzorkování štěrkovitých a písčitých materiálů

Může obsluhovat jedna osoba.

Snadná přeprava v osobním autě

Sada 24 půdních válečků

Katalogové číslo: 07.01.xx

Kufřík s 24 válečky pro přepravu neporušených půdních vzorků

Průměr válečku 53 x 50 mm, délka 51 mm

Sada žlábkových vrtáků pro stupňovité vzorkování do 0,9 m

Katalogové číslo: E 04.04

Pro tvrdší půdy, odběr vzorků pro chemické rozbory (výzkum dusičnanů)

Tři dvojdílné vrtáky rozdílných průměrů a příslušenství

Odebráním vzorku vrtákem o největším průměru a následně menším průměrem zabraňuje smíchání vzorků z různých vrstev

Jádrové vrtáky mohou být do půdy zatlačeny či zatlučeny

Lehká vytahovací souprava do 25 m

Katalogové číslo: 15.08

Používá se obvykle pro mělké ruční vrtání s výškou zdvihu do 25 m a únosnosti 6,5 kN

Hliníková trojnožka odlehčuje celé zařízení a zjednodušuje jeho instalaci

Pažnice jsou z vrtu vytahovány pomocí ručního navijáku

Bezúdržbové zařízení

Snadná přeprava v osobním autě

Otevřený držák válečků - průměr 53 mm - bajonet

Katalogové číslo: 07.03.01.xx

Pro odběr pedologických válečků z povrchu půdy i z vrtů

Pedologický váleček lze snadno vyjmout

Držák má malý odpor při průniku do půdy

Instruktážní video na našem kanálu YOUTUBE

Váleček vyčnívá z pouzdra, proto může být při zatloukání poškozen o kámen

K dispozici jsou držáky i pro ostatní průměry pedol. válečků

Stránky