eng_flag.jpg
Přístroje pro environmentální diagnostiku

Půda

V sekci Půda nabízíme širokou škálu měřících přístrojů pro stanovení fyzikálních a základních chemických vlastností půdy a půdní vody. Naleznete zde i přístroje používané v hydropedologii. Dále zde naleznete i mnoho vrtacích zařízení pro odběr porušených i neporušených vzorků půdy (nad i pod hladinou podzemní vody). Pro snažší orientaci v nabídce těchto přístrojů prosím najeďte kurzorem na tlačítko Půda na výše zobrazené vodorovné liště.

Fóliový vzorkovač pro lehké půdy - sada do 7 m

Katalogové číslo: E 04.15.SA

Pro odběr neporušených vzorků v lehčích půdách za použití nerezových trubic a řezné hlavice

Snadné vyjmutí neporušeného vzorku, který je odebrán do plastové fólie

Odebraný vzorek může být v neporušeném stavu odeslán do laboratoře

Pro určení úrodnosti půdy, výzkum struktury půdy, objemové hmotnosti, zrnitostního složení atd.

Vzorek má průměr 37 mm a délku 22 cm

Dvoudílný půdní vrták Riverside (pro štěrkopísky)

Katalogové číslo: E 01.04.xx

Tento vrták je vhodný pro tvrdé půdy, smíšené s jemným štěrkem, jak pro použití nad, tak i pod hladinou podzemní vody

Ø 5 cm - 15 cm

Vyrábí se s bajonetovým i závitovým spojením

Vysoce kvalitní ručně kovaný materiál s dlouhou životností

Odběr porušeného půdního vzorku

Fóliový vzorkovač pro těžké půdy - sada do 7 m

Katalogové číslo: E 04.15.SB

Pro odběr neporušených vzorků v těžkých půdách za použití nerezových trubic a řezné hlavice

Snadné vyjmutí neporušeného vzorku, který je odebrán do plastové fólie

Odebraný vzorek může být v neporušeném stavu odeslán do laboratoře

Pro určení úrodnosti půdy, výzkum struktury půdy, objemové hmotnosti, zrnitostního složení atd.

Vzorek má průměr 50 mm a délku 30 cm

Instruktážní video na našem kanálu YOUTUBE.

Vrták pro kamenité půdy

Katalogové číslo: E 01.06.xx

Pro půdy s vysokým obsahem štěrku

Ø 7 cm - 10 cm

Vyrábí se s bajonetovým i závitovým spojením

Vysoce kvalitní ručně kovaný materiál s dlouhou životností

Odběr porušeného půdního vzorku

Souprava pro chemický průzkum půd do 5 m

Katalogové číslo: E 04.16

Vzorkování půdy pro určení přítomnosti velmi těkavých složek jako je benzen, xylen, toluen a chlorované uhlovodíky

Použitím speciální jádrové sady je možné co nejvíce zabránit možnému úniku či oxidaci těkavých látek v půdních vzorcích

Vzorek má objem 226 ml, odběr je možný až do 5 m

Metoda vyhovuje normě NEN 5743 (vzorkování půd či sedimentů s těkavými složkami)

Vzorek je odebírán do nerezového puzdra s těsnými víčky

Ocelové nerezové vědro, obj.12 l

Katalogové číslo: 99.08.10

Stránky