Přístroje pro environmentální diagnostiku

Automatický vzorkovač - Wintex 2000

Velmi významnou zakázku jsme realizovali pro našeho slovenského zákazníka – společnost RWA SLOVAKIA spol. s r.o. 
Obsahem zakázky byla dodávka a zakázková montáž automatického vzorkovače Wintex 2000 pro vzorkování ornice a podorničí ve dvou úrovních. Při montáži byla zohledněna nosnost vozidla a celkové rozložení jednotlivých komponent pro uživatelsky přívětivou obsluhu a manipulaci se vzorky.
Ekotechnika s.r.o. zastupuje dánského výrobce WintexAgro, který je se svými automatickými vzorkovači leaderem na celosvětovém trhu. 
Provádíme konzultaci výběru vhodného vzorkovače a rozložení celého systému na vozidle. Kvalitní a profesionální instalaci jsme schopni provést na téměř každé vozidlo, v tomto případě na zákazníkem dodanou čtyřkolku Can-Am.

Text reference od našeho zákazníka: Naša spoločnosť pôsobí na trhu v Slovenskej republike od roku 1998. Na základe filozofie našej spoločnosti prinášať inovácie pre obchodných partnerov sme spustili projekt komplexného servisu vzorkovania pôd. Pri výbere vhodného mechanizmu na odber pôdnych vzoriek sme sa inšpirovali sesterskou spoločnosťou pôsobiacou v Rakúsku ktorá má už viacročné kladné skúsenosti s používaním zariadení Wintex. Pre flexibilitu použitia sme sa rozhodli pre Wintex 2000, ktorý v rámci sezóny 2019 naplnil požiadavky. Rád by som vyjadril spokojnosť so spoluprácou spoločnosti EkoTechnika kde dokázali promptne a prakticky vyriešiť neočakávané problémy pri montáži zariadenia. Odolnosť a výnimočnosť Wintexu 2000 bola potvrdená pri dlhodobom nasadení v podmienkach horských lúk, vinohradov s kamenistým podložím, pieskovitých, ílovitých, zamokrených, extrémne zoschnutých a zhutnených poľnohospodárskych pozemkoch. Na základe spokojnosti s Wintex 2000 a spoluprácou s EkoTechnika máme v pláne v blízkej budúcnosti zakúpiť ďalší Wintex 2000. (MP)

Referenční list zakázky ke stažení zde.