Přístroje pro environmentální diagnostiku

Centrum excelentnosti managementu povodí v měnících se podmínkách životního prostředí

Zákazník: ÚH SAV, SPU Nitra a TU Zvolen
Období realizace: 2013

Kompletní dodávka 15 stanic měřících půdní vlhkosti v profilu do 2,5 m, 4 meteorologické stanice osazené senzory pro měření vlhkosti a teploty vzduchu, směru a rychlosti větru, vyhřívaným srážkoměrem a senzorem globálního záření, 10 vrtů - stanic s měřením hladin podzemní vody osazených inteligentními manometrickými senzory Levelogger. Telemetrický přenos dat pomocí přenosových stanic PROlog, zpracování a správa dat v rámci internetové databáze Envirodata.