Přístroje pro environmentální diagnostiku

Lci T a CCM 200 plus

Zákazník: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
Období realizace: 2019

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně více než šest desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. Tomuto zákazníkovi jsme dodali kompaktní systém pro měření průběhu fotosyntézy - Lci T a přístroj pro měření obsahu chlorofylu - CCM 200 plus od našeho výrobce ADC BioScientific Ltd.