Přístroje pro environmentální diagnostiku

ArborSonic 3D Akustický Tomograf

Městské části Praha 5 jsme dodali ArborSonic 3D Akustický tomograf. Zajistili jsme odborné zaškolení pro pracovníky Odboru správy veřejného prostranství a zeleně. Tomograf je používán ke zjištění kvality dřeva a pomáhá odhalit zdravotní stav kmene stromů. Měření již bylo provedeno v několika parcích a u stromů na dětských hřištích Prahy 5. Svojí nedestruktivní metodou testování je tomograf hlavním pomocníkem při určování bezpečnosti stromů. Díky použití tomografu byl potvrzen havarijní stav lípy, která se nacházela v blízkosti dětského hřiště.

Městská část je velmi spokojena s funkcemi, které akustický tomograf přináší, výsledky jsou přínosné pro bezpečnost veřejného prostranství a pro občany Prahy 5.

Referenční list zakázky ke stažení zde.