Přístroje pro environmentální diagnostiku

GEOSWATH 4R - GeoAcoustics Ltd. - skener dna

Jednomu z našich významných zákazníků, Ostravské univerzitě, Katedře fyzické geografie a geoekologie PřF, jsme dodali skener dna GeoSwath 4R od společnosti GeoAcoustics Ltd. Tento unikátní systém umožňuje širokozáběrové, velmi přesné hloubkové batymetrické měření pomocí vícepaprskového sonaru. Dokáže velmi přesně měřit i ve velmi malých hloubkách. Jedná se o velmi rychlou a efektivní metodu mapování, protože pokrytí signálem v ploše odpovídá až 12 ti násobku hloubky dna.
Ekotechnika s.r.o. ve spolupráci s výrobcem zajistila zaškolení pro kompletní použití tohoto přístroje. Část školení proběhla na řece Vltavě v Davli. Výslednou batymetrii koryta Vltavy můžete vidět na fotografiích níže. Tímto děkujeme za poskytnutí fotografií našemu zákazníkovi.

Referenční list zakázky si můžete stáhnout zde.

Podívejte se na naše video, které bylo natočeno při zaškolení tohoto přístroje.