Přístroje pro environmentální diagnostiku

SFL 600 LYZIMETR - Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Půdní lyzimetr SFL (Smart Field Lysimeter) 600 byl osazen ve smrkovém porostu poblíž uzávěrového malého zalesněného povodí Liz na Šumavě (0,99 km2, průměrná výška 941 m.n.m., věk převládajícího smrkového porostu 95 let, půdní profil je tvořen kambisolem). Od roku 1975 provádí Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i. na povodí hydroekologický experimentální výzkum, který je od začátku nového tisíciletí ve vysoké míře automatizován. Jeho součástí je i soubor tří plně automatizovaných stanic, z nichž dvě jsou umístěny v lesním porostu. Stanice poskytují data pro hlubší studium procesů včetně transportu vody a tepla v systému půda-vegetace-atmosféra. Uvedený půdní lyzimetr představuje systém pro velmi přesné měření výparu vody z půdy a porostu na půdním povrchu v lesním porostu. Celkově doplňuje stávající monitorovací sestavy. Sestava SFL 600 bude využívána při řešení projektů, které jsou v současné době řešeny v rámci oddělení Vodních zdrojů ÚH AV ČR, v.v.i, a přispěje k upřesnění obtížně identifikovatelné složky vodní bilance lesního patra, což je velmi důležitá informace zejména v dnešní době probíhajících klimatických změn a s nimi spojených hydrologických extrémů. 

Referenční list zakázky zde.