Přístroje pro environmentální diagnostiku

Lokální varovné systémy (LVS) - Early Warning Systems

Zákazník: Obce a města v ČR, soukromé firmy
Období realizace: od roku 2011 dosud

Budování modernizace systému předpovědí a výstražných systémů zvyšujících ochranu před povodněmi. Dodávky přístrojů pro měření výšky hladiny, povrchových toků a dešťových srážek. Webová aplikace pro snadnou správu naměřených dat z automatických stanic, vybavených systémem dálkového přenosu dat. Zasílání varovných SMS při překročení SPA gradientního nárůstu a nebo nízké hladiny napětí baterie.