Přístroje pro environmentální diagnostiku

Snímač vodní hodnoty sněhové pokrývky - CS725

České vysoké učení technické v Praze využívá snímač vodní hodnoty sněhové pokrývky CS725 od roku 2018. Senzor je umístěn na meteorologické stanici Nová Louka v Jizerských horách (780 m n. m.), kde byl v roce 1897 naměřen historicky nejvyšší denní srážkový úhrn v České republice. Měření v této lokalitě probíhá v úzké spolupráci s Ústavem pro hydrodynamiku Akademie věd České republiky, který meteorologickou stanici v současnosti provozuje a zajišťuje širokou škálu nezbytných doplňkových měření. Využití gamma spektroskopie pro měření ekvivalentu vody ve sněhu má pro nás řadu atraktivních aspektů, patří mezi ně především robustnost a bezúdržbovost měření, zpřesnění měření srážek v zimním období, porovnání měření vodní hodnoty sněhu s výsledky měření sněhové pokrývky na nedalekém povodí Uhlířská nebo možnost odhadu vlhkosti půdy v období bez sněhové pokrývky.

Referenční list zakázky zde.