Přístroje pro environmentální diagnostiku

Měření aktuální evapotranspirace

Měření aktuální evapotranspirace je možné buď pomocí přístrojů Eddy covariance, nebo od letošního roku  nově pomocí speciálního čidla Li- 710, jehož výrobcem je amercká korporace  Li-Cor. 

Systém Eddy Covariance (EC) je instalován na pozemcích Školního zemědělského podniku České zemědělské univerzity v Praze v blízkosti statku Amálie na Rakovnicku. EC je primárně určen na měření aktuální evapotranspirace na přilehlých pozemcích. Sledované území je v současné době intenzivně zemědělsky obhospodařováno. Česká zemědělská univerzita plánuje na tomto území o rozloze 770 ha provádět změny v hospodaření a krajinné struktuře, a to v rámci projektu Chytrá krajina. Tyto změny budou směřovat k udržitelnému hospodaření v kontextu zmírnění dopadů klimatické změny. Chystaná změna na zemědělských a lesních pozemcích bude mít vliv na odtokový režim povodí Brejlského potoka a Karlova luhu.

Tyto změny budou mít vliv  nejen na odtokový režim povodí, ale i na aktuální evapotranspiraci, která je součástí hydrologické bilance povodí. Aktuální evapotranspirace je již na místě měřena pomocí scintilometru. Pomocí dat plynoucí z těchto měření, bude možné popsat efektivitu změny hospodaření v krajině.

Ukázka Eddy Covariance (EC)

Referenční list zakázky zde.

Fotografie z instalace Vojtěch Moravec, Ing. Václav Hradilek - KVHEM 

Video v pořadu Nedej se! v České televizi.

Zaujalo vás téma měření aktuální evapotranspirace? Podívejte se na naše aktuality.  Nebo nás kontaktujte a zeptejte se na vše, co vás zajímá.