Přístroje pro environmentální diagnostiku

Vybavení zelené střechy FLD - SFL Lyzimetry

Koncem roku 2019 proběhla instalace dvou SFL Lyzimetrů pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze – Fakultu lesnickou a dřevařskou. Tento systém umožňuje velmi přesné měření výparu vody z půdy a porostů (aktuální evapotranspiraci). Vlastní systém se skládá ze dvou lyzimetrů SFL 300 - nerezových válců vyplněných půdním monolitem o průměru 300 mm, dvou ovládacích boxů, referenčních tenziometrů a rozvaděče pro zajištění napájení a přenosu dat. Vlastní lyzimetr obsahuje 6 senzorů. Jedná se o 3x 5TE – sonda pro vlhkost, teplotu a elektrickou vodivost půdy a 3 x TEROS 21 - sonda pro matriční potenciál a teplotu půdy. Čerpací jednotky jsou řízeny tenziometry T8 (TEROS 32). Systém obsahuje nádrž na prosáklou vodu o objemu cca 5 l. V rozvaděči je zabudován datalogger, který zasílá naměřená data. Ta zákazníkovi poskytují informace o aktuální evapotranspiraci. Interval měření hmotnosti monilitu a sběrné retenční nádrže je 1 minuta. Interval měření ostatních senzorů je 10 min. Naměřená data mohou obecně sloužit k řízení a regulaci závlah nebo návrhu vhodného porostu. 

Referenční list zakázky zde.