Přístroje pro environmentální diagnostiku

Výsledek hledání

Použití pro monitoring pórových tlaků v půdě

Dlouhodobá stabilita

Délka kabelu neovlivňuje měření

Dlouhá životnost a spolehlivost

Vestavěná ochrana proti přepětí

Vestavěný teplotní senzor

Standardní nebo robustní varianta s odolným kabelem

Na výběr nerez, keramický nebo syntetický filtr

Široká nabídka rozsahů (až 30 Mpa)

Typické aplikace: Přehrady a sypané hráze, Měření podzemní vody, Monitorování sesuvů půdy

Víceúrovňové piezometry, umožňují měření pórových tlaků v různých úrovních ve stejném vrtu

Dlouhodobá stabilita

Délka kabelu neovlivňuje měření

Dlouhá životnost a spolehlivost

Vestavěná ochrana proti přepětí

Vestavěný teplotní senzor

Určeno pro metodu plného zalití vrtu bentonito-cementovou zálivkou

Minimalizuje nároky na průměr vrtu – zaručuje vysokou přesnost při metodě s plnou zálivkou vrtu (Fully-grouted)

Typické aplikace: Měření tlaku podzemní vody v různých hloubkách, Přehrady a výplňové náspy, Monitorování sesuvů půdy,

Monitoring pohybu kotev v různých hloubkách vrtu oproti hlavici na povrchu

Verze pro 1 až 7 tyčí

Materiál tyčí nerez nebo sklolaminát

K dispozici několik druhů kotev

Manuální měření pomocí mikrometru

Automatické měření pomocí sensorů s vibrující strunou nebo potenciometru

Dodání v téměř sestaveném stavu včetně hlavy osazené hadičkami pro zalití

Vhodné pro tunely, přehrady, hluboké výkopy či monitoring sedání

Rozsah: 10 mm až 200 mm

Verze pro 1 až 4 tyče

Vrt pouze o Ø50 mm, Ø75 mm pro hlavu – šetří náklady na vrtání

Sklolaminátové tyče

Dodává se plně sestavený – šetří čas při instalaci

Hlava extenzometru zarovnaná s povrchem vrtu – nevyčnívá

Automatické měření pomocí sensorů s vibrující strunou nebo potenciometru

Možnost digitálního výstupu

Vhodné pro tunely, přehrady, hluboké výkopy či monitoring sedání

Rozsah: 50 mm a 150 mm

Klasický systém na měření vertikálního pohybu půdy pomocí magnetických prstenců a sondy s pásmem

Měří kontakt sondy s každým magnetem samostatně

Magnety lze instalovat na klasické monitorovací nebo inklinometrické pažení

Magnety lze instalovat na korugovanou trubku o malém průměru

Různé kotvy pro lepší uchycení do okolního terénu

Vhodné pro tunely, šachty, výkopy, sypané hráze

MEMS senzor

Klasický systém pro trvalou instalaci zavěšením na ocelové lanko

Možnost monitorovat vícero smykových ploch v jednom vrtu

Digitální (RS-485) nebo analogový výstup (4-20 mA)

Uniaxialní nebo biaxiální varianta

Délka inklinometru 1 m

MEMS senzor

Systém pro trvalou instalaci zavěšením v kontinuálním řetězci

Systém umožňuje kumulativní měření

Digitální výstup (RS-485)

Verze pro vertikální instalaci: Uniaxialní nebo biaxiální

Verze pro horizontální instalaci: Uniaxialní

Délka inklinometru 1 m, 1,5 m nebo 2 m

Tyče z uhlíkového kompozitu

MEMS senzor

Systém pro trvalou instalaci zavěšením v kontinuálním řetězci

Patentovaný spoj umožňuje kumulativní měření bez driftu

Digitální výstup (RS-485)

Verze pro vertikální instalaci: Biaxiální

Verze pro horizontální instalaci: Uniaxialní

Délka inklinometru  0,5 m, 1 m, 1,5 m nebo 2 m

Patentovaný spoj nepoužívá kolečka

Možnost instalace do inklinometrického nebo běžného hladkého pažení

Spoj udržuje přesnou orientaci inklinometrů bez kroucení v řetězci

Vyvinut ve spolupráci s Parmskou univerzitou

Snadná a rychlá instalace

Odolné inklinometry určené pro trvalou instalaci např v náspu či k zalití do betonu a také pro monitoraci LNG nádrží

Snadná a lehká instalace díky sklolamiátových nosných tyčí

Biaxiální vodotěsná pouzdra s vlastní diagnostikou

Digitální výstup RS485

MEMS senzor

Na 2 m laminátovou nosnou tyč lze instalovat 1 – 4 snímací jednotky

Sklolaminátová tyč je pružná, jedná se o bodové měření v místě každého sensoru
 

Jedinečný  kontinuální 3D monitoring vrtu

Úspora nákladů za několik typů měření v rámci jednoho vrtu

MEMS senzor

Varianta DEX-S 3D: biaxiální inklinometr a magnetický extenzometr v jednom těle sondy

Varianta DEX: pouze magnetický extenzometr, vertikální i horizontální instalace

DEX-S 3D pouze vertikální instalace, DEX vertikální i horizontální instalace

Lehký přenosný systém pro inklinometrické měření

Cívka s integrovanou baterií a Bluetooth přenosem

Ovládání pomocí aplikace B.R.A.IN v libovolném tabletu nebo mobilním telefonu (Apple nebo Android)

Sonda s velmi přesnými MEMS senzory

Výsledky importovatelné do desktopového softwaru KLION pro další zpracování

Na stejný kabel lze připojit vertikální, horizontální nebo spiralometrickou sondu

Na stejný kabel lze rovněž pripojit přesný extenzometr T-Rex

Standardní nebo robustní kabel

Délka sondy 500 nebo 1000 mm

Lehký přenosný systém pro extenzometrické měření

Cívka s integrovanou baterií a Bluetooth přenosem

Ovládání pomocí aplikace B.R.A.IN v libovolném tabletu nebo mobilním telefonu (Apple nebo Android)

Výsledky importovatelné do desktopového softwaru KLION pro další zpracování

Sondu lze použít pro vertikální i horizontální měření

Na stejný kabel lze připojit vertikální, horizontální inklinmetrickou nebo spiralometrickou sondu

Standardní nebo robustní kabel

Měření pomocí magnetických prstenců na inklinometrickém pažení

Vzdálenost magnetických prstenců 1 m

Sonda měří oba prstence v jednom kroku, oproti standardním řešením se jedná se velmi přesné měření

Měření tlaku na kotvách

Varianty 8 či 16 snímačů (Wheatstoneův můstek)

Design pouzdra řeší vliv nesouměrného zatížení

Nerezové pouzdro IP68 se dodává v různých velikostech

Digitální nebo analogový výstup

Možnost napojit více digitálních kotev na jeden kabel

Různé verze od 300 do 2500 kN

Určené pro měření tlaku v betonu, horninách, na kontaktu

Na principu vibrační struny či tenzometrického můstku (analogový výstup)

Po vytvrdnutí betonu okolo desky lze deska natlakovat tak, aby se obnovil dobrý kontakt s betonem

Odolná a vodotěsná konstrukce pro vysokou spolehlivost

Různé tvary a velikosti desek, pružná hadička pro snadnější instalaci

Možnost odečtu hodnoty tlaku přenosným systémem nebo napojení na datalogger

Rozsah 0,2 - 20 MPa

Měření tlaku v ocelových konstrukcích, vzpěrách, rozpěrách, či podpěrných nosnících

Princip měření tenzometrický můstek (analogový výstup)

Možnost osadit speciálními deskami na rozložení bodového tlaku na ploše sondy (konvexní/konkávní desky)

Velmi robustní konstrukce

Rozsah 1900 nebo 3000 kN

Jednoduchý systém spojování, spojovací rukávce velmi malého průměru

Vnitřní drážky přesně navazují díky kvalitnímu systému zámků v pažení

Integrované těsnící kroužky

Spojovací rukávce, montáž pomocí provlečné struny

Netečné k agresivním látkám (slaná či kyselá voda, kaly)

Velmi nízká spirálovitost zaručená přesnými spojovacími prvky

Vhodné pro T-REX a DEX extenzo-inklinometry

Vhodné pro všechny inklinometry na trhu

Pro instalace v náspech, sesuvech, hlubokých výkopech, přehradách, tunelech, hrázích

Velmi odolné pažení se snadným systémem spojování – šetří čas a peníze

Vnitřní drážky přesně navazují díky kvalitnímu systému zámků v pažení

Spojovací rukávce, montáž zacvaknutím

Velmi nízká spirálovitost zaručená přesnými spojovacími prvky

Integrované těsnící kroužky

Teleskopická sekce umožňující měření náklonu i sedání púdy v rámci jednoho vrtu

Pro instalace v náspech, sesuvech, hlubokých výkopech, přehradách, tunelech, hrázích

Klasické pažení s drážkami

Spojovací rukávce, montáž nýtováním a těsnící páskou

Provedení z hliníku, laminátu či ABS plastu

Vhodné pro všechny inklinometry na trhu

Velmi nízká spirálovitost zaručená přesnými spojovacími prvky

Pro instalace v náspech, sesuvech, hlubokých výkopech, přehradách, tunelech, hrázích..

Vnitřní drážky přesně navazují díky kvalitnímu zpracování

Použití pro monitoring pórových tlaků v půdě

Odolnost kyselému prostředí až do pH 1 (při 20 °C)

Volitleně senzor teploty

Analogový výstup 4 - 20 mA

Rozsahy do 2 MPa

Na výběr keramický nebo syntetický filtr

Typická aplikace: agresivní prostředí (skládky odpadu, slaná voda, kaly, úložiště jaderného odpadu)

Použití pro monitoring pórových tlaků v půdě

Vhodné pro přesná krátkodobá měření s vysokou frekvencí vyčítání hodnot i na dlouhou vzdálenost

Schopné vyčítat i negativní tlaky

Volitelně se senzorem teploty

Analogový výstup 4 - 20 mA

Rozsahy do 5 MPa

Na výběr nerez, keramický nebo syntetický filtr

Typická aplikace: monitoring zemětřesení jako doplněk pro seismické dataloggery, dále vhodné pro hluboké výkopy, odvodňovací činnosti, umělé či přírodní svahy s hydraulickým gradientem

Měří pohyb půdy v dané lokalitě (v ose instalace)

Určen pro trvalou instalaci, kotvící desky lze např. zabetonovat

Na principu vibrační struny (výstup frekvence)

Vestavěné měření teploty

Rozsah měření: 50 / 100 / 150 mm

Délka tyčí 1, 2 nebo 3 m, snadná montáž

Vysoce odolné kabely a konstrukce provedení

Vhodný pro větší půdní celky, jako například přehrady, základy, svahy a výkopy

MEMS senzor, uniaxiální

Systém pro trvalou horizontální instalaci v kontinuálním řetězci

Systém umožňuje kumulativní měření

Digitální výstup (RS-485)

Délka inklinometru 1 m, 1,5 m nebo 2 m

Tyče z uhlíkového kompozitu

Měření změny náklonu na konstrukcích

Vysoká přesnost s velmi nízkým teplotním driftem

MEMS sensor

Uniaxiální nebo biaxiální verze

Rozsah: +/-2,5°,+/-5°, +/-10°

Výstup: RS485

Digitální komunikace umožňuje propojování sensorů do série, šetří náklady na kabeláž a dataloggery

Vhodné pro monitoring historických staveb, budov, opěrných zdí, mol, mostů

Měření změny náklonu na konstrukcích

Vysoká přesnost s velmi nízkým teplotním driftem

MEMS sensor

Uniaxiální nebo biaxiální verze

Rozsah: +/-2,5°,+/-5°, +/-10°

Výstup: 4-20 mA

Vhodné pro monitoring historických staveb, budov, opěrných zdí, mol, mostů

Měření změny náklonu konstrukcí mezi dvěmi body o definované vzdálenosti

Provedení v délkách 1 m, 2 m nebo 3 m

Možnost řetězení jednotlivých segmentů

Vysoká přesnost s velmi nízkým teplotním driftem

MEMS sensor

Uniaxiální nebo biaxiální verze

Rozsah: +/-2,5°,+/-5°, +/-10°

Výstup: digitální RS485 nebo analogový 4 - 20 mA

Digitální komunikace umožňuje propojování sensorů do série, šetří náklady na kabeláž a dataloggery

Vhodné pro monitoring historických staveb, opěrných zdí, mol, mostů, hlubokých výkopů, přehrad

Přenosný systém pro měření změny náklonu konstrukcí

Používá trvale instalovaných měrných bodů - prstenců

MEMS sensor, uniaxiální

Pootočením o 90° lze měřit v obou osách a dosáhnout eliminace offsetu

Rozsah +/-15°

Typické užití pro měření během ražení tunelů, v opěrných zdech či svazích a masách horniny

Měření pnutí ocelových nebo (železo)betonových konstrukcích

Instalace zalitím do betonu nebo povrchová montáž vrtáním či svářením

Volitelné koncovky pro konkrétní typ instalace

Teplotní stabilizace k zamezení dlouhodobého driftu

Robustní design, voděodolné, určené do náročných prostředí

Možnost velmi dlouhých kabelů, senzor čitelný až 1000m od místa instalace.

Výstup: Hz (vibrační struna

Měření pnutí ocelových nebo (železo)betonových konstrukcích

Instalace přivařením na výztuž železobetonové konstrukce před zalitím do betonu

Povrchová instalace přivařením na kovovou konstrukci

Snadná instalace přenosnou bodovou svářečkou

Teplotní stabilizace k zamezení dlouhodobého driftu

Robustní design, voděodolné, určené do náročných prostředí

Možnost velmi dlouhých kabelů, senzor čitelný na velmi dlouhou vzdálenost od místa instalace.

Senzor je z výroby předepnut na střední hodnotu, zákazník si může zvolit vlastní míru předpětí

Znovu použitelná cívka senzoru

Výstup: Hz (vibrační struna

Dluohodobé sledování trhlin betonových či skalních struktur, dilatací a spár

Ruční odečítání měrkou s rozsahem 30mm a rozlišením 0,01 mm

Různé materiály a provedení

Biaxiální nebo triaxiální měření

Dluohodobé sledování trhlin betonových či skalních struktur, dilatací a spár

Výstup vibrující struna (Hz) nebo potenciometr (4 - 20 mA nebo V)

Rozsah vybrující struna: 10, 25, 50, 100, 150 mm

Rozsah potenciometr: 10, 25, 50, 100, 150, 200 mm

Krytí IP68

Možnost objednání instalačního přípravku pro 3D měření (3 trhlinoměry)

Typické využití na přehradách, u skalních masivů, na opěrných zdech či pilířích

Stránky