Přístroje pro environmentální diagnostiku

Sisgeo - MEMS In-place Inklinometr

Katalogové označení: 
SO - S411HA

MEMS senzor

Klasický systém pro trvalou instalaci zavěšením na ocelové lanko

Možnost monitorovat vícero smykových ploch v jednom vrtu

Digitální (RS-485) nebo analogový výstup (4-20 mA)

Uniaxialní nebo biaxiální varianta

Délka inklinometru 1 m