Přístroje pro environmentální diagnostiku

Sisgeo - Elektro-hydraulické tlakové desky

Katalogové označení: 
SO - L2CE

Měření tlaku v ocelových konstrukcích, vzpěrách, rozpěrách, či podpěrných nosnících

Princip měření tenzometrický můstek (analogový výstup)

Možnost osadit speciálními deskami na rozložení bodového tlaku na ploše sondy (konvexní/konkávní desky)

Velmi robustní konstrukce

Rozsah 1900 nebo 3000 kN