Přístroje pro environmentální diagnostiku

Sisgeo - Multipoint piezometry s vibrující strunou

Katalogové označení: 
SO - PK45M

Víceúrovňové piezometry, umožňují měření pórových tlaků v různých úrovních ve stejném vrtu

Dlouhodobá stabilita

Délka kabelu neovlivňuje měření

Dlouhá životnost a spolehlivost

Vestavěná ochrana proti přepětí

Vestavěný teplotní senzor

Určeno pro metodu plného zalití vrtu bentonito-cementovou zálivkou

Minimalizuje nároky na průměr vrtu – zaručuje vysokou přesnost při metodě s plnou zálivkou vrtu (Fully-grouted)

Typické aplikace: Měření tlaku podzemní vody v různých hloubkách, Přehrady a výplňové náspy, Monitorování sesuvů půdy,