Přístroje pro environmentální diagnostiku

Sisgeo - Tilt Beam náklonoměr

Katalogové označení: 
SO - S700

Měření změny náklonu konstrukcí mezi dvěmi body o definované vzdálenosti

Provedení v délkách 1 m, 2 m nebo 3 m

Možnost řetězení jednotlivých segmentů

Vysoká přesnost s velmi nízkým teplotním driftem

MEMS sensor

Uniaxiální nebo biaxiální verze

Rozsah: +/-2,5°,+/-5°, +/-10°

Výstup: digitální RS485 nebo analogový 4 - 20 mA

Digitální komunikace umožňuje propojování sensorů do série, šetří náklady na kabeláž a dataloggery

Vhodné pro monitoring historických staveb, opěrných zdí, mol, mostů, hlubokých výkopů, přehrad